LCA
LCA
scroll
Dansk grøn omstilling truet af unfair konkurrence

Dansk grøn omstilling truet af unfair konkurrence

TEKNIQ advarer mod, at Kina vil overtage verdensproduktionen af vindmøller. Det er allerede sket med solceller, og det kan få enorme konsekvenser for dansk vind-industri

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har bedt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen kommentere en henvendelse fra TEKNIQ om konkurrencesituationen og vilkårene ved etablering af danske anlæg for vedvarende energi

TEKNIQ advarer direkte om, at den grønne danske styrkeposition inden for ikke mindst vindenergi er truet, fordi danske underleverandører til den grønne omstilling oplever unfair konkurrence fra egne af verdenen, hvor der ikke stilles samme klimakrav til underleverandører og deres produkter.

Kritisk infrastruktur
TEKNIQ, der betegner VE-anlæg som ’kritisk infrastruktur’, efterlyser krav til CO2-udledning ved både produktionen af VE-anlæg, som eksempelvis vindmøller, skal indarbejdes i alle relevante udbudsmaterialer.

- Samlet beskæftiger vindmøllebranchen flere end 30.000 årsværk,?hvoraf langt størstedelen af disse findes blandt underleverandører, der primært ligger i de tre vestdanske regioner. De producerer og installerer alt fra vinger, vindmølletårne og elektriske systemer til kontrol af turbinerne. Det er på ryggen af disse virksomheder, at de store vindmølleproducenter har bygget deres succes, og det er netop disse virksomheder, der nu står i en udfordret situation, hvor de risikerer at opleve unfair konkurrence forårsaget af pristilbud, der ikke tager samme grønne og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn som de danske og europæiske, oplyser TEKNIQ.

Konkrete vurderinger
Dan Jørgensen skriver i sit svar til Folketingets udvalg blandt andet, at det afhænger af konkrete vurderinger af det enkelte produktionsanlæg, om de kategoriseres som kritisk infrastruktur:

- For eksempel blev Thor Havvindmøllepark klassificeret som kritisk infrastruktur grundet sin størrelse og betydning for det samlede el-net… Danmark er førende i verden inden for grønne løsninger, og det er regeringens ambition, at det skal fortsætte. Det er derfor vigtigt at skabe rammerne for en konkurrencedygtig dansk vindsektor. Regeringen noterer TEKNIQ’s opgørelse, der viser, at vindmølletårne produceret i Kina efterlader et større CO2-aftryk end tårne produceret i Danmark. Inden udgangen af 2022 skal det drøftes, hvordan udbudsrammer for havvindmølleparker frem mod 2030 skal indrettes, oplyser ministeren.

3/8 2022