LCA
LCA
scroll
Lynindgreb for huslejeloftindenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (Foto: Anni Norddahl)

Lynindgreb for huslejeloft

Der er det nødvendige 3/4 flertal i Folketinget til at hastebehandle lovforslaget om et loft over huslejestigninger på fire procent årligt.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bad i sidste uge om opbakning fra Folketingets partier til at hastebehandle lovforslaget om loft over huslejestigningerne.

Lovforslaget kan dermed fremsættes den 15. september. 2. og 3. behandlingen af lovforslaget forventes at ske den 22. september. Hvis forslaget hastebehandles og træder i kraft i september, vil det kunne få virkning straks efter ikrafttræden for alle de lejere, som får meddelt en stigning efter ikrafttræden.

160.000 får gavn af forslaget
En hastelovgivning kræver dispensation fra tidsfrister i Folketingets forretningsorden, og forudsætter derfor et flertal på ¾ af stemmerne i Folketinget.

Bag aftalen om et loft over huslejestigninger står regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF. Derudover har blandt andre Dansk Folkeparti og Venstre, der ikke er med i aftalen, accepteret en hastebehandling.

Ifølge ministeren får lovforslaget, når det er trådt i kraft, stor betydning for omkring 160.000 lejeboliger, der ellers risikerer huslejestigninger på op til ni procent.

Både eksisterende og fremtidige lejekontrakter
Aftalen blev indgået den 26. august 2022 og vil få afgørende betydning for de lejeboliger, hvor huslejen er reguleret efter nettoprisindekset.

Der er tale om et indgreb, som gælder både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat meget op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk tre måneder (svarende til lejers opsigelsesvarsel) efter indgrebet træder i kraft.

7/9 2022