LCA
LCA
scroll
Naturgas fra danske lagre ender i udlandet

Naturgas fra danske lagre ender i udlandet

Naturgassen flyder uden hensyn til danske forbrugere og virksomheder derhen, hvor efterspørgslen er størst og prisen højest

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge den ugentlige orientering om energisituationen fra klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen til Folketinget fyldes der fortsat naturgas på de danske lagre, som nu er cirka 90 procent fyldte.

Men det betyder ikke, at Danmark er sikret tilstrækkeligt gas den kommende vinter. Tværtimod understreger ministeren, at naturgaslagrene ’er en integreret del af det liberaliserede gasmarked i EU’:

- Hvilket betyder, at gassen på danske lagre ikke nødvendigvis er til danske slutkunder. Så længe markedet fungerer, handles gassen frit og flyder derhen, hvor efterspørgslen er størst og prisen højest, oplyser Dan Jørgensen .

Stor produktion af biogas
Danmark har derudover en biogasproduktion svarende til 25 procent af det årlige danske forbrug.

I et scenarie hvor det antages, at Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland, er der ifølge beregninger fra Energinet på nuværende tidspunkt gas til at forsyne danske og svenske gaskunder i cirka fem måneder, hvis man medregner den danske biogasproduktion samt naturgas svarende til den nuværende samlede mængde naturgas i de danske gaslagre:

- Som dog ikke nødvendigvis går til danske og svenske slutkunder. Ved at afbryde forsyningen til de ikke-beskyttede kunder - store virksomheder - kan de beskyttede kunder - husholdninger, fjernvarme, hospitaler - forsynes længere. Det præcise antal dage afhænger dog af forbruget, som blandt andet påvirkes af de aktuelle priser og temperaturforhold, forklarer ministeren.

Olie og elektricitet
Hvad angår olieforsyningen til Danmark, er den fortsat stabil. Ifølge den seneste opdatering har Danmark olieberedskabslagre svarende til 81 dages gennemsnitligt indenlandsk forbrug i 2020. Dertil kommer beholdninger i olieselskabernes egne kommercielle olielagre:

- Elforsyningssituationen er fortsat stabil i Danmark. Elproducenter oplever et øget pres på markederne for brændsler som biomasse, kul og gas, herunder øgede priser. I den nuværende situation vurderes det, at producenterne ikke mangler de nødvendige brændsler til elproduktion, oplyser Dan Jørgensen.

Risiko for sammenbrud
Et sammenbrud af det europæiske gasmarked eller et fuldstændigt afbrud af russisk gas kan dog ifølge ministeren øge risikoen for, at elproduktionen ikke er tilstrækkelig i de dele af Europa, hvor andelen af den gasfyrede elproduktion er høj:

- Situationen forværres, hvis elforbruget er højt og andre elproduktionskilder, som eksempelvis vind og sol i Danmark og vandkraft og atomkraft i Europa også er begrænsede, hvilket har været tilfældet i foråret 2022. Et sammenfald af sådanne ugunstige omstændigheder kan i sidste ende få konsekvenser for elforsyningssikkerheden i Danmark, påpeger Dan Jørgensen.

18/8 2022