Aktuelle nyheder om byggebranchen - Andet

Stålbro erstatter betonbroNedbrydningen af betonbroen startede den 26. juni

Stålbro erstatter betonbro

Rekord-hurtig udskiftning af motorvejsbro i stål på Hillerødmotorvejen

Del artiklen på
Hvor Hillerødmotorvejen krydser S-banen mod Farum og forlængelsen af Bagsværd Hovedgade, kaldet Skovdiget blev der i 1960’erne opført to parallelle broer i beton – østbroen og vestbroen. Øsbtroen undergik en totalrenovering i midten af 1980’erne.Omkostningerne ved renoveringen var så store at Vejdirektoratet besluttede ikke at renovere vestbroen men at udskifte den senere. I foråret 2009 udbød Vejdirektoratet så opgaven med at udskifte den udtjente betonbro med en ny bro i stål.Denne opgave er udført af Pihl & Søn A/S på kun 41 døgn i totalentreprise med ISC Rådgivende Ingeniører A/S som rådgiver.Det var et ultimativt krav, af hensyn til nedlukning af trafikken på den ene halvdel af motorvejen, at dette kunne gennemføres ved at arbejde i døgndrift i 41 døgn, samt at S-banen kun ville være lukket få nætter.De 41 døgn var regnet fra start af nedbrydning af den gamle bro til ibrugtagning af den nye bro med fuld trafik. Broen skulle af hensyn til den samlede æstetik udføres med samme højde og søjleplacering som betonbroen, men af hensyn til tidsfaktoren var det fordelagtigt at udføre broen i stål.Derudover var det krav, at de gamle fundamenter skulle genanvendes, således at det overordnede statiske system var defineret på forhånd. Broen er kontinuerlig over 12 fag med spændvidder på gennemgående 20 m.”fortsætter…”Den 220 meter lange og 25 meter brede bro er fremstillet i 30 delsektioner på værksted i Tallinn med længder på ca. 40 meter og en bredde på op til 5,5 meter og en maks. transportvægt på ca. 90 ton. Brotværsnittet er udformet som et lukket vridningsstift kasseprofil med et orthotropt stålpladedæk og tværsnittet har, ligesom betonbroen, variabel højde i tværretningen med en kontant højde i længderetningen.De svejste sektioner er transporteret fra Tallinn til en nærved liggende samleplads ved Kollekolle. Her er delsektionerner blevet svejst sammen til 12 sektioner med en maks. bredde på ca. 14 meter og en maks. vægt på ca. 210 ton. De færdige sektioner er om natten blevet transporteret via østbroen og monteret på nye søjler på vestbroen ved hjælp af mobilkraner hvorefter de successivt er svejst sammen. Denne fase blev udført på kun 6 døgn.Nedbrydningen af betonbroen er udført med specialsakse der er i stand til at knuse 1 meter tykke betonplader og tygge sig igennem disse og skille beton fra armeringsstål og det hele er blevet kørt i bort på lastvogne til genbrug.Den såkaldte demolator bider sig nemt igennem 80-100 cm tyk armeret beton. I alt er 8000 ton materialer kørt bort på 400 vognlæs til Kollekolle til videre forædling og nedbrydning til genbrugsmaterialer. Nedbrydning af hele vestbroen blev gennemført på blot 8 døgn.Udover montering af stålbroen er der foretaget en forstærkning af fundamenter der genanvendtes. Opgaven har naturligvis krævet en utrolig finmasket planlægning af logistikken af hensyn til fremføring af materialer og nedbrydning, sammensvejsning, montage mv. Den samlede stålvægt for den 220 meter lange stålbro er ca. 2000 ton endvidere forstærkning af søjler med ca. 100 ton.Arbejdet med nedbrydning af betonbroen blev påbegyndt den 26. juni 2010 og afsluttet efter 41 døgn den 9. august 2010, hvor broen blev taget i brug til trafikken.- Opgaven er helt usædvanlig af sin art og peger fremad mod anvendelse af stål i langt højere grad til udskiftning af broer og anvendelse af stålbroer i forbindelse med udvidelse af motorveje fordi dette kan gøres på en måde så trafikken i langt mindre grad bliver generet. I en global økonomis betragtning vil det nok vise at biler i kø og forbrug af brændstof, tidstab, CO2-udslip mv. rigeligt kan kompensere for de evt. ekstraomkostninger der vil blive i forbindelse med arbejder udført i alle døgnets timer for at forkorte byggetiden og dermed den tid trafikken ikke kan køre, fremhæver ISC Rådgivende Ingeniører A/S.- Det ville være meget positivt hvis man ville anlægge en noget mere nuanceret betragtning ved fremtidige motorvejsarbejder med henblik på de metoder der er høstet erfaring fra ved Skovdiget – og her tænkes ikke mindst på den nye forlængelse af motorvejen mellem Gl. Holte og Helsingør, mener ISC Rådgivende Ingeniører A/S.Det er nedbrydningsfirmaet firmaet Preben Hockerup, Haslev, som underentreprenør, der har forestået nedbrydning af betonen fra den gamle bro.For beregningen af broen er der opbygget en komplet FEM model, hvilket var nødvendiggjort af den lidt komplicerede geometri med understøtningslinierne der danner en vinkel på mellem 54,2° og 62,8o med broens længderetning. Denne geometri har samtidigt stillet store krav til justering af reaktioner i takt med montagen og også stillet store krav til værkstedets formåen til at opbygge store svejste kasse profiler med så lav en højde være optil 1,3 m og vanskelig geometri.tøtteLæs mere om Andet

30/8 2010