LCA
scroll
Hold tungen lige i munden: Nu kommer de digitale EPD’er– Vi vil gerne undgå, at EPD-brugerne etablerer lokale databaser, der ikke er linket til de valide databaser som f.eks. EPD Danmarks database, siger Martha Sørensen, sekretariatsleder i EPD Danmark.

Hold tungen lige i munden: Nu kommer de digitale EPD’er

EPD’er i digital form giver en mere brugervenlig og automatiseret proces. Digitaliseringen kan få afgørende betydning, når rådgivere skal beregne bygningers klimapåvirkning

Byggeriet er i gang med at omstille sig til det kommende klimakrav for nye bygninger, der forventeligt træder i kraft primo 2023. Det mærkes blandt andet i form af stigende efterspørgsel efter EPD’er, særligt igennem 2021 og 2022.

– Vi er gået fra 39 EPD’er i 2019 til nu at ramme 200 EPD’er i 2022. Og alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte, fortæller Martha Sørensen, der er sekretariatsleder i EPD Danmark, som er den danske programoperatør for publicering af EPD’er indenfor byggevarer siden 2014.

– Langs med den eksplosive stigning i EPD’er i vores database oplever vi en stor efterspørgsel efter digitale EPD’er. Det ser vi som et udtryk for, at de aktører, der anvender EPD’erne – typisk rådgivere og større entreprenører – har brug for at få EPD’erne ind i deres projekteringsproces, siger hun.

Det er godt nyt, uddyber Martha Sørensen, da det betyder, at data fra EPD’erne anvendes aktivt i byggeprojekter rundt om i landet.

Stigende forventninger gør EPD’erne digitale
Forventningerne til EPD’erne, og hvad de skal kunne, stiger altså i takt med skærpede klimakrav og udbredelsen af bygningscertificeringer. Hos EPD Danmark er de forberedt på, at den nye virkelighed kræver, at EPD’er ligger i et digitalt format, som rådgiverne kan integrere i deres proces, og som i øvrigt harmonerer med den internationale udvikling i standarder.

Som led i et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania har EPD Danmark derfor netop haft fokus på at digitalisere EPD’erne i databasen. Resultatet herfra er, at alle de EPD’er, der lå i EPD Danmarks database i sommeren 2021 nu findes i digital form.

– Den klassiske EPD er en relativt analog størrelse, altså en pdf-fil med tabeller og oversigter over miljøeffekter. Ved at digitalisere EPD’erne kan vi operationalisere de data, vi har, og tilpasse dem til de værktøjer, som rådgivere bruger til at lave livscyklusvurderinger for bygninger i, siger Martha Sørensen.

Helt konkret er et antal EPD’er fra databasen nu tilpasset LCAbyg, som er et udbredt værktøj til beregninger af bygningers klimaaftryk. Værktøjet forventes at få en endnu større rolle fremadrettet grundet det kommende danske klimakrav til alt nybyggeri.

Hvis en EPD-bruger ønsker at anvende en EPD, hvor der ikke er tilknyttet en LCAbyg fil, skal de i dag først finde en EPD ved programoperatøren (f.eks. EPD Danmark) og derefter manuelt indtaste miljødata i LCAbyg. Med de digitale EPD’er bliver denne proces væsentligt mere smidig.

Fremtiden er digital og harmoniseret
Byggebranchen vil i de kommende år stifte bekendtskab med ECO Portal, som samler data fra en stor andel af ECO Platforms medlemmer herunder også data fra EPD Danmark. ECO Platform er en paraplyorganisation for internationale EPD programoperatører.

Martha Sørensen forklarer, at det har været et vigtigt fokus, at EPD’erne får en digital form, der matcher europæiske standarder og krav til uafhængig verificering. Her er koblingen til ECO Platform central, da foreningens fornemste opgave er at harmonisere praksis og tolkning af standarderne herunder skabe enighed om, hvilket digitalt format EPD’erne skal udgives i.

Ud over at være tilgængelige i LCAbyg-format kan de eksisterende EPD’er derfor nu også findes i ILCD+EPD-format. Dette er et XML-baseret format, som kan tilgås via ECO Portal.

En helt afgørende kvalificering af EPD’er, der udgives hos programoperatører som EPD Danmark, er, at de skal være verificeret af en kompetent og uafhængig tredjepart.

– Det er vigtigt for os, at de anvendte EPD’er er de til hver en tid gældende EPD’er. Derfor vil vi gerne undgå, at EPD-brugerne etablerer lokale databaser, der ikke er linket til de valide databaser som ECO Portal eller EPD Danmarks database, siger Martha Sørensen.

Der venter en stor opgave
Men selv om der i øjeblikket er en rivende udvikling på området, er der ifølge Martha Sørensen et fortsat arbejde med at styrke digitaliseringen. Der er behov for mere viden om EPD-brugernes behov og for oplysning:

– Vi er ikke i mål endnu. Dels skal vi komme tættere på EPD-brugernes behov, og hvordan vi kan hjælpe med at imødekomme dem. Dels har vi en stor opgave med at oplyse om de muligheder, der allerede ligger i dag, hvor det eksempelvis er muligt at hente digitale EPD’er fra ECO Portal og fra EPD Danmarks database, siger Martha Sørensen.

Digitalisering af EPD’er er for nuværende et aktivt tilvalg fra EPD-ejerens side. Hvis en producent ønsker, at data fra EPD’er kan importeres i LCAbyg eller findes på ILCD+EPD format i ECO Portal kan det gøres på to måder:

Enten ved at få en LCA-konsulent til at digitalisere EPD’en som en integreret del af udviklingen og verificeringen af EPD’en eller ved at få EPD Danmark til at digitalisere EPD’en.

-dc

24/6 2022