LCA
scroll
200 daglige lastbiltransporter ved havnetunnelprojektUdgravningen begynder det med blåt markerede område. Derefter rykker entreprenøren til det røde område og slutter ved Færgehavnsvej - markeret med gul.

200 daglige lastbiltransporter ved havnetunnelprojekt

Mere end 270.000 kubikmeter jord vil i den kommende tid forlade byggepladsen på Nordhavnssiden og bliver kørt i depot

Af Dan Bjerring

Nu er det ved at være slut på de seneste mange måneders støjende arbejder i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnelen, og entreprenøren skal nu til at fjerne jord og sand for at give plads til selve støbningen af tunnelen.

For at bygge Nordhavnstunnelen skal der graves ud og herefter støbes betonbund, -sider og -loft i udgravningen, som efterfølgende bliver dækket til.

Mere end 270.000 kubikmeter jord skal flyttes fra byggepladsen til et depot, der ligesom byggepladsen ligger i Nordhavnen.

90.000 kubikmeter jord nyttiggøres
Derudover bliver mere end 90.000 kubikmeter jord nyttiggjort i forbindelse med anlæg af tunnelen. Dertil kommer jord og sand fra Kalkbrænderiløbet og Svanemøllehavn.

En del materialer vil også blive placeret i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet for at sænke antallet af lastbiltransporter.

Udgravning af tunneltraceet kommer til at foregå resten af året, og sideløbende igangsættes arbejdet med at støbe selve tunnelen. Efter planen går støbningen af tunnelen i gang i løbet af sommeren i år.

Sandet genbruges
I løbet af forsommeren begynder udgravningen på Østerbrosiden hvor en stor del af de mange ton sand, mere end 337.000 ton sand i alt, fyldes i Svanemøllehavnen for siden at blive genbrugt.

I første omgang bliver sandet genbrugt på byggepladsen til adgangsveje og til at styrke arbejdsplatformen.

Det forventes, at når udgravningen kommer for alvor kommer i gang i løbet af foråret og sommeren, kører op til 200 daglige lastbiltransporter fra byggepladsen.

Fakta om Nordhavnstunnelen
Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn.

Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.

Udgravningen begynder det med blåt markerede område. Derefter rykker entreprenøren til det røde oråde og slutter ved Færgehavnsvej - markeret med gul.

15/4 2024