bygma
bygma
scroll
3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Hvis det står til 3F, skal bøderne for chikane mod lærlinge sættes op, og virksomhederne skal efterleve krav om bedre oplæringsforhold.

Baggrunden for forslagene er de seneste historier om chikane af lærlinge, og et opgør med den dårlige kultur, der stadig eksisterer på nogle arbejdspladser.

3F’s næstformand, Tina Christensen, er rystet over den behandling, lærlinge og elever har været udsat for på deres læreplads.

Kræver handling
- Det er på alle måder uacceptabelt og det kræver handling. Derfor skal det være nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge, hvis virksomhederne ikke kan sikre et trygt arbejdsmiljø for deres lærlinge, siger hun.

Pædagogisk udgangspunkt
I 3F’s Byggegruppe har man været meget berørt af de sager, der har været fremme i medierne.

- Der har desværre været nogle meget kedelige sager om chikane af lærlinge i byggeriet. Det kalder på nye initiativer, hvor vi slår ring om vores lærlinge. Der er behov for at se på det pædagogiske udgangspunkt hos virksomhederne.

- Der er for mange lærepladser, der ikke har en tilfredsstillende tilgang til at have unge mennesker i lære, siger formand for 3F’s Byggegruppe, Claus von Elling.

Tilfredsstillende oplæringsforhold
3F foreslår dels, at det skal være nemmere at fratage virksomheder godkendelsen til at have lærlinge, hvis virksomheden gentagne gange eller i særlig grad ikke kan skabe et trygt arbejdsmiljø for deres lærlinge.

Desuden skal det pædagogiske grundlag for at have lærlinge styrkes ved, at virksomhederne i højere grad skal kunne dokumentere, at de opfylder kravene for tilfredsstillende oplæringsforhold.

Arbejdsmiljø uden chikane
Og sidst, men ikke mindst, skal bødestørrelsen sættes markant op for de virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar som arbejdsgivere og sikrer deres lærlinge eller elever en tryg læreplads.

- Formålet med disse tre forslag er at skabe et langt større incitament for arbejdsgiverne til at skabe et arbejdsmiljø uden chikane.

- De virksomheder, der ikke passer på vores lærlinge og elever, bør ikke have et ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft, siger Tina Christensen

4/3 2024