LCA
scroll
65.000 tilsyn mod social dumpingBeskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en orientering til Folketinget har Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Justitsministeriet opdateret deres afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked - indsatsen mod social dumping:

- Vi ser i dag meget grove overtrædelser af dansk lovgivning, hvor udenlandske arbejdstagere arbejder under kummerlige vilkår. Regeringen vil styrke indsatsen mod social dumping, og det drøftes blandt andet i forbindelse med de igangværende politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale, fortæller beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Stigende indsats
Arbejdstilsynet har som led i indsatsen mod social dumping sidste år gennemført godt 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder og givet godt 4.300 reaktioner.

Siden begyndelsen af den fælles myndighedsindsats er der gennemført godt 65.000 tilsyn med social dumping på danske og udenlandske virksomheder, og der blev givet i alt knap 31.500 reaktioner.

I indsatsen mod social dumping har antallet af tilsyn med danske virksomheder med mange udenlandske ansatte været stigende de seneste år og fylder i dag lige så meget som de udenlandske virksomheder. Af den grund er antallet af reaktioner til danske virksomheder med mange udenlandske ansatte som noget nyt inkluderet i det samlede antal reaktioner.

Ny opgørelsesmetode
Arbejdstilsynet skiftede pr. 1. januar 2022 opgørelsesmetode for antallet af tilsyn, og derfor kan tal fra 2022 ikke direkte sammenlignes med tal fra de tidligere år.

Tallene viser dog, at niveauet for Arbejdstilsynets tilsyn med og indsats mod social dumping på danske og udenlandske virksomheder fortsat ligger på et højt og stabilt niveau. Arbejdstilsynet oplyser også, at de i 2022 har registeret, at i alt 113 personer er forsvundet fra deres arbejdsplads, og at tilsynet har kontaktet politiet 63 gange på grund af mistanke om illegalt arbejde.

1,8 milliarder kroner ekstra i kassen
Skatteministeriet har oplyst, at Skattestyrelsen i 2022 har foretaget 3.343 skatte- og afgiftskontroller målrettet virksomheder og personer i brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor.

I alt 1.766 kontroller har ført til reguleringer, svarende til en træfprocent på 53 procent, og kontrollerne har sidste år ført til et beregnet nettoprovenu på 317 millioner kroner.

Det samlede beregnede nettoprovenu som følge af Skattestyrelsens kontrol er dermed over 1,8 milliarder kroner for perioden 2015-2022.

Målrettet udenlandske virksomheder
Som et led i at sikre ordnede forhold både set fra et skatte- og arbejdsmiljømæssigt perspektiv gennemfører Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet en fælles indsats på mellemstore og store byggeprojekter, hvor der entreres med udenlandske virksomheder og medarbejdere.

Formålet er, at Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet så tidligt som muligt i projektfasen går i dialog med og vejleder bygherre og hovedentreprenører om de regler, der gælder, når der anvendes udenlandske virksomheder eller arbejdskraft på et byggeprojekt.

27/3 2023