bygma
bygma
scroll
Affald knuses til miljøvenligt byggemateriale

Affald knuses til miljøvenligt byggemateriale

Nedbrydningsvirksomheden Kingo knuser i disse dage en stor mængde beton, asfalt og tegl i et mobilt knuseanlæg

Hos Kingo i Silkeborg knuser man et par gange om året både beton, asfalt og tegl, som udgør affald fra byggeri og anlæg. Når Kingo har behandlet og knust materialerne, er de en ressource, som kan genanvendes i nye bygge- og anlægsprojekter. På den måde hjælper nedbrydningsvirksomheden med at spare på naturens råstoffer, da de knuste materialer anvendes som erstatning for stabilgrus i veje, som ellers bliver udvundet i grusgrave.

Kingos knuste materialer er ikke blot en miljøgevinst. Faktisk er knust beton et stærkere bærelag end alm. grus. Kingos knuste beton har en bæreevne på faktor 400, hvor stabilgrus kun har en bæreevne på faktor 350. Det betyder, at man i et bærelag kan spare en hel centimeter i tykkelsen ved at anvende knust beton fremfor stabilgrus.           

Kingos knuste asfalt anvendes som tilslag i produktionen af genbrugsasfalt og som grusbelægning på pladser, stier og veje.

Kingos knuste tegl sælges med en godkendt varedeklaration, som overholder kravene i DS/EN 933-11, der bestemmer renheden. Den knuste tegl kan anvendes som bærelag under befæstede arealer.

Kingos knuste beton sælges med en godkendt varedeklaration, som betyder, at virksomheden overholder kravene til KB0/31,5, der er Vejdirektoratets standard for knust beton. Den knuste beton anvendes som bærelag under alle former for faste belægninger såsom veje, cykelstier, parkeringspladser mv. Kingos knuste beton er godkendt til anvendelse i højeste trafikklasse T7, som er gældende for motorveje mv.

-kj

23/12 2016