scroll
Alle tror på AI i byggebranchen - men investeringsvilligheden manglerFoto: Mohamed Nohassi, Unsplash.

Alle tror på AI i byggebranchen - men investeringsvilligheden mangler

I en ny undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning vurderer et klart flertal af eksperter i branchen, at kunstig intelligens vil blive en central drivkraft i omstillingen af byggeriet. Det kræver dog investeringer og uddannelse af medarbejdere

Kunstig intelligens (AI) har på rekordtid sat sig tungt på dagsordenen i alle afkroge af erhvervslivet. Bygge- og anlægssektoren er ingen undtagelse.

I en ny undersøgelse foretaget for Cowi af Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) anfører 61 % af adspurgte eksperter inden for 'det byggede miljø', at anvendelse af kunstig intelligens bliver en fundamental drivkraft i at accelerere sektorens haltende grønne omstilling.

Det byggede miljø er betegnelsen for bygninger, anlæg og menneskeskabte rekreative områder, og indbefatter de erhverv som skaber, driver og vedligeholder dem.

- Undersøgelsens resultater bekræfter det billede, andre analyser også har konkluderet: Byggesektorens AI-potentiale er udfordret af en konservativ kultur og en branche bestående af mange underleverandører med forskellige forudsætninger.

- Det handler ikke kun om teknologi, men også om villighed til at gå nye veje og forfølge de spor, hvor potentialet for værdiskabelse er størst, siger Lasse Jonasson, direktør i IFF.

Undersøgelsen kortlægger de væsentligste udfordringer og muligheder for brugen af AI inden for det byggede miljø på baggrund af interviews med 49 eksperter på feltet fra Danmark og udlandet.

Eksperterne i undersøgelsen tegner et billede af en svært omstillelig og kompleks industri med mange små og store aktører. Alligevel er eksperterne enige i deres vurdering af, at teknologien er et oplagt redskab for branchen, som hastigt vil blive udbredt.

93 % svarer således, at AI vil være et integreret værktøj i mindst halvdelen af alle byggeprojekter inden 2030.

Samtidig er eksperterne enige om, at uddannelse af den fremtidige arbejdsstyrke er en afgørende faktor, hvis produktivitetsfordelene ved AI skal slå rigtigt igennem.

91 % af ekspertpanelet svarer, at det bør være normen for uddannelser inden for feltet at tilbyde opbygning af AI-færdigheder som en kernekomponent i undervisningen, inden kalenderen når 2030.

- I årtier har vi som branche kun taget små skridt mod at øge produktiviteten. Med AI kommer vi til at tage nogle større skridt, som måske vil mærkes som en revolution, fordi vi pludselig kan løse mange flere opgaver på kortere tid.

- Men vi kommer kun til at sætte et eftertrykkeligt positivt fodaftryk på klimadagsordenen, hvis vi tackler de strukturelle barrierer. Herunder at få AI indarbejdet i nuværende arbejdsprocesser og i undervisningen, så vi opbygger mere robuste AI-kompetencer i organisationen.

- Gør vi det som branche, så er potentialet langt større, siger Marius Weydahl Berg, koncerndirektør for forretningsudvikling i Cowi.

Undersøgelsen dokumenterer også, at der endnu mangler villighed til for alvor at investere i implementeringen af AI i forretningen. Ifølge rapporten svarer 42 % af eksperterne, at deres organisationer har afsat mellem 0 og 10 % af deres forsknings- og udviklingsbudget på AI.

'AI kan allerede i dag hjælpe med at løse en lang række konkrete problemstillinger på tværs af brancher og sektorer. Potentialet er enormt, men det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at det bliver prioriteret strategisk og på ledelsesniveau, så organisationen får sat kræfterne ind dér, hvor man kan høste de største gevinster.

- Det kan både være i form af ny teknologi og det kan være i uddannelse og rekruttering af medarbejdere, så man har de kompetencer, der skal til for at forløse potentialet med AI, siger adm. direktør i Microsoft, Mette Kaagaard.

-dc

6/12 2023