bygma
bygma
scroll
Almen hørelse er ikke gearet til byggepladsens støjniveauIfølge lovgivningen må ingen på arbejdspladsen udsættes for vedvarende støjbelastning på over 85 decibel.

Almen hørelse er ikke gearet til byggepladsens støjniveau

Støjgener i håndværkerbranchen kan give mistrivsel og samarbejdsproblemer, men alt for mange lader stå til og går rundt med nedsat hørelse, påpeger audiolog, der giver råd til at afhjælpe nedsat hørelse på jobbet

Et stigende antal danskere i den erhvervsaktive alder har brug for hjælp til hørelsen.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af danskere i alderen 16 til 64 år, der har modtaget ørelægehjælp med offentligt tilskud, steget med 14 % de seneste ti år.

Mange går dog fortsat rundt med ubehandlet hørenedsættelse, og i håndværkerbranchen kan støjgener nemt forekomme, påpeger Hanin El-Habet, hørespecialist og audiolog hos danske 2Ø, der er en kombineret optiker og audiolog.

- Vores hørelse er ikke gearet til det støjniveau, som mange håndværkere til dagligt udsættes for på jobbet, og det bør tages alvorligt.

- Ubehandlet hørenedsættelse kan påvirke ens trivsel, funktionsevne, opmærksomhed og give en oplevelse af ikke at være en del af det kollegiale fællesskab og kunne deltage på lige fod med kollegaerne.

- Der kan også opstå misforståelser, miskommunikation og deraf følgende samarbejdsproblemer, siger Hanin El-Habet

Mange har uopdaget hørenedsættelse
Ifølge Høreforeningen har hver sjette voksne dansker problemer med hørelsen i dag. Mange ved dog ikke, at de har en hørenedsættelse, siger Hanin El-Habet

– Høreevnen daler ofte gradvist, og derfor opdager mange det ikke til at begynde med.

- Det er tit omgangskredsen, for eksempel kollegaerne, der først bemærker det, fordi personen med hørenedsættelse ofte hæver stemmen, skal have gentaget ord og sætninger eller svarer på noget andet, end de bliver spurgt om, siger Hanin El-Habet.

Uopdaget hørenedsættelse er ifølge audiologen så udbredt, at 2Ø har påbegyndt en målrettet indsats for at oplyse erhvervsaktive omkring ubehandlet hørenedsættelse gennem virksomhedsforedrag og -arrangementer.

Hanin El-Habet giver her seks råd til, hvad man kan gøre for at afhjælpe høreproblemer og følgevirkningerne heraf på jobbet:

1. Hold pauser
Ørerne har brug for at blive skånet fra støjende arbejdsmiljø, så sørg for at holde pauser udendørs eller i et lydstille rum med jævne mellemrum.

2. Skru ned for lydniveauet
Hører man musik, podcast eller tilsvarende i høretelefoner under arbejdet, kan selv en mindre lydreduktion gøre en forskel.

En tommelfingerregel er, at lyden er for høj, hvis det er nødvendigt at hæve stemmen for at overdøve lyden. Og skru ikke op for lyden i høretelefonerne for at overdøve den omkringværende støj.

3. Test sanserne digitalt
Der findes tests i smartphone-apps og på nettet, som kan give en pejling af eventuelle høreudfordringer, om end nøjagtigheden ikke er på højde med en professionel vurdering.

4. Kend lovgivningen
Ifølge lovgivningen må ingen på arbejdspladsen udsættes for vedvarende støjbelastning på over 85 decibel. Når skalaen når op på niveauet omkring 90 decibel, kan det sammenlignes med lyden fra en græsslåmaskine.

Er støjniveauet for højt eller akustikken utilfredsstillende, skal du råbe op – det har arbejdspladsen pligt til at handle på.

5. Brug høreværn eller ørepropper
Ved støj på 85 decibel eller mere skal man bruge høreværn for at beskytte sin hørelse, og det kan også ofte betale sig at benytte det ved svagere lydniveauer.

Det er muligt at få formstøbte høreværn eller ørepropper, som takket være specialudviklede filtre nøjagtig kan tilpasses den enkeltes arbejde.

6. Lyt til omgivelserne
Hvis kollegaerne bemærker ændringer i ens hørelse, bør man tage det alvorligt og få tjekket sin hørelse hos en høreklinik eller ørelæge. Nedsat hørelse kan i dag effektivt behandles med høreapparat.

-dc

15/2 2024