LCA
LCA
scroll
Asbest gør udskiftning af skoletag næsten 170 procent dyrere

Asbest gør udskiftning af skoletag næsten 170 procent dyrere

Udbud på 44 millioner kroner for udskiftning af skoletag i Solrød i begyndelsen af marts

Af Dan Bjerring

Regningen på at udskifte de gamle tage på Munkekærskolen i Solrød syd for København løber formentlig op i cirka 44 millioner kroner, fordi der blandt andet skal tages særlige asbest-sikkerhedsforanstaltninger i brug, når tagkonstruktionen skal fjernes.

Byrådet besluttede sidste år, at skifte de slidte og nogle steder utætte tage, men i forbindelse med begyndelsen på arbejdet i januar i år blev der konstateret asbest i tagplader og støv i ubenyttede tagrum - dog ingen andre steder på skolen.

Betragtelig ekstra udgift
Det var derfor nødvendigt at udbyde opgaven på ny for at sikre håndtering af asbesten.

Nu har det vist sig, at arbejdet med at fjerne det asbestholdige tagmateriale på en sikker måde -  og samtidig skifte til nye tage - løber op i en betragtelig ekstraudgift og formentlig kommer til at koste cirka 25 millioner kroner oven i de 15 millioner kroner, som Byrådet allerede har bevilget.

Udvidelse af skolen
Udskiftningen af skolens tage er en del af en udvidelse af Munkekærskolen, som indeholder en tilbygning, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem bygningerne.

Skolen kan foruden minimum fem nye lokaler også se frem til at få nye grupperum og fællesarealer samt flere toiletter. Byrådet besluttede at sætte lige under 18 millioner kroner af til projektet på januar måneds byrådsmøde.

En del af det kommende tag-udbud indeholder også, at en af tagfladerne gøres klar til, at den i fremtiden muligvis kan anvendes som uderum.

Den del af udbuddet forventes at koste lige under fire millioner kroner. I alt løber den samlede udgift til tagudskiftningen derfor formentlig op i cirka 44 millioner kroner.

Renovering af skolekøkken
En del af den samlede plan for Munkekærskolen indeholder også en renovering af det nuværende skolekøkken. Den del af projektet bliver udført samtidig med udvidelsen af skolen.

Der er dog endnu ikke frigivet penge til skolekøkkenrenoveringen.

Det er planen, at det samlede projekt med udbygning, udskiftningen af tage og renoveringen af skolekøkkenet står færdigt til skoleårets start i august 2025.

Udbud primo marts
Tagudskiftningen forventes udbudt i begyndelsen af marts 2024, og det er forventningen, at byggeperioden strække sig over ni måneder med start i midten af maj 2024 og frem til begyndelsen af februar 2025.

Fakta
Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2024 godkendt, at arbejdet med at skifte tage samt asbestsanere på Munkekærskolen bliver sat i gang.

Samtidig har Byrådet besluttet at sætte lige under fire millioner kroner af til, at en af tagfladerne kan forberedes til at være en uderum.

Alt i alt har Byrådet frigivet cirka 29 millioner kroner ekstra til projektet.

Da Byrådet tidligere har frigivet 15 millioner kroner til projektet, løber udskiftningen af skolens tage op i samlet set cirka 44 millioner kroner.

28/2 2024