bygma
bygma
scroll
Billund vil anlægge et rekreativt område, der fortæller områdets historieNår en ny lokalplan er blevet godkendt, er det forventningen, at det nye leg- og læringsområde står færdigt i 1. halvår 2025.

Billund vil anlægge et rekreativt område, der fortæller områdets historie

Kommunen vil etablere et nyt oplevelsesområde med fokus på leg og læring om bl.a. bæredygtighed og energiproduktion. Formålet er at skabe et sted i kommunen, hvor borgerne kan være aktive og få nye, gode oplevelser

Det nye oplevelsesområde forventes etableret i forlængelse af det areal, hvor Lego-koncernen planlægger at anlægge en ny solcellepark.

Området skal bruges til at formidle fremtidens energiproduktion, så det kan indgå som en del af skolerne og daginstitutionernes grønne læseplan.

Der er udarbejdet et skitseforslag til, hvordan området kan se ud, men det ligger langt fra fast.

Der er nemlig gang i en større inddragelsesproces, hvor aktører som naturfagsvejledere og elever fra folkeskolerne samt Ungerådet, museet Mark, Handicaprådet og SSP m.fl. kommer med deres input til, hvordan området skal se ud.

Derudover bliver der senere åbnet for en borgerinddragelsesproces, hvor alle borgere inviteres til at komme med idéer til, hvad området skal kunne, for at det kan bruges som et rekreativt område, der giver mening for borgerne.

- Jeg glæder mig til, at vi sammen med borgerne skaber endnu et godt oplevelsessted i kommunen, der er sikkert og tilgængeligt for os alle. Jeg håber, at området kan blive et forbillede for en fremtidssikret byudvikling.

- En byudvikling, hvor vi sætter udvikling af ny natur og nye rekreative tiltag for børn, unge og børnefamilier i tæt samspil med en bynær energiproduktion, siger Stephanie Storbank (V), borgmester i Billund Kommune.

Leg og læringsområdet bygger videre på Billund By vision, der beskriver en legende tæt og forbundet by, hvor man skal kunne leve, lege og lære, og hvor der skabes nye sammenhænge mellem byens områder.

Det nye område skaber netop denne sammenhæng med dets placering mellem byens bolig- og erhvervsområder, en ny solcellepark og genbrugspladsen. Et knudepunkt hvor unikke synergier kan opstå.

Området skal desuden bidrage til at formidle den tid, samfundet står i lige nu, hvor landskabet ændrer sig fra overvejende foder- og fødevareproduktion til større energilandskaber med en igangværende biodiversitetskrise.

Målet er således at etablere et nyt rekreativt område i Billund, der gennem leg fortæller områdets historie, nutidens klimaudfordringer og fremtidens løsninger.

-dc

13/2 2024