Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggefirma vil opføre huset der kan åndeEfter planen bliver første spadestik til Det Åndbare Hus taget ca. d. 1. marts og det forventes at stå færdigt i efteråret 2015.

Byggefirma vil opføre huset der kan ånde

Den A. P. Møllerske Støttefond bevilger 800.000 kroner i støtte til Det Åndbare Hus, der skal opføres af byggefirmaet Egen Vinding og Datter

Del artiklen på
I projektet Det Åndbare Hus vil byggefirmaet Egen Vinding og Datter teste og dokumentere byggeriet af et åndbart hus, primært bygget af afgasningsfrie materialer.

Projektet, der har fokus både på et sundt indeklima og på lavt energi- og ressourceforbrug, er allerede støttet af Miljøstyrelsen og Realdania, og har nu også fået tilsagn fra Den A. P. Møllerske Støttefond om støtte på 800.000 kr.

Det betyder, at projektet nu går i gang. Dermed er den fulde finansiering af projektet sikret og der er samtidig samlet en meget bred opbakning til at arbejde med byggeri efter åndbare principper.

- Vi er utrolig glade for støtten! Tilsagnet fra Den A. P. Møllerske Støttefond betyder, at nu er den samlede økonomi i projektet sikret. Det betyder meget for os at have så bred opbakning til arbejdet med Det Åndbare Hus. Vi har bygget huse i 30 år og der tegner sig nu en meget bred opbakning til de tanker, vi har arbejdet med. Det giver os håb om, at vi kan komme bredt ud med vores resultater; og formidling af resultaterne er også en meget vigtig del af projektet, siger Lars Jørgensen, direktør i Egen Vinding og Datter

Minimal miljøbelastning
Egen Vinding og Datters byggefirma, EVD Entreprise, har sat test- og dokumentationsprojektet sammen i samarbejde med Teknologisk Institut. Testhuset projekteres af HOUSE arkitekter og DTU bidrager med livscyklusvurdering af materialer. Stråtagskontoret har ligeledes bidraget til udviklingen af Det Åndbare Hus, hvor strå indgår i såvel vægge som tag.

- Ved at bygge huset åndbart slipper vi for de indeklimaproblemer, der desværre er i mange huse, som er bygget efter de fremherskende byggemetoder. Samtidig anvender vi afgasningsfrie materialer i så vid udstrækning som muligt. Målet er at skabe et rigtig godt indeklima i vores bygninger og samtidig sikre en minimal miljøbelastning, siger Kai Drewes, formand for bestyrelsen i Egen Vinding og Datter.

Efter planen bliver første spadestik til Det Åndbare Hus taget ca. d. 1. marts og det forventes at stå færdigt i efteråret 2015. Herefter skal huset testes først uden beboere og siden mens en testfamilie bor i huset. Projektet er ud over støtten fra Den A. P. Møllerske Støttefond også støttet af Miljøstyrelsens program for Grøn Teknologi med 2,16 mio. kr. og af Realdania med 1,25 mio. kr.

-jhn

Fakta:
Det Åndbare Hus bliver bygget med diffussionsåbne konstruktioner og af miljøvenlige og bæredygtige materialer og med ingen eller meget lav afgasning af skadelige kemiske stoffer. Målet er at sikre et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer.

Projektet omfatter byggeri af et testhus bygget efter disse principper, samt test og dokumentation af de metoder og materialer, der indgår i huset. Egen Vinding og Datter håber, at projektet vil levere den nødvendige dokumentation til at kunne bidrage til at bane vejen for en ændring af Bygningsreglementet. Hvis kravet til mekanisk ventilation kan reduceres ved at bygge åndbare konstruktioner, vil man kunne spare både el, materialer og penge og samtidig få en bedre kvalitet og et bedre indeklima. Projektet omfatter også en række tiltag til formidling af den opnåede viden.

Læs mere om projektet her: http://egenvinding.dk/project/detaandbarehus/

Læs mere om Byggeri

19/12 2014
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.