scroll
Dansk Håndværk vil have bundfradrag ved generationsskifte

Dansk Håndværk vil have bundfradrag ved generationsskifte

Løfter fra regeringen om lavere skat på generationsskifte venter stadig på at blive indfriet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringens har i sin 2030 plan igen love at nedsætte skatten på generationsskifte, emn som sædvanlig er det løfter uden slutdato for at indfri dem. Men det haster, for mange virksomheder venter på konkrete tidsplaner.

Direktør Morten Frihagen i Dansk Håndværk henviser til, at regeringspartierne flere gange har lovet skattesatsen på generationsskifte skal nedsættes fra 15 - til 10 procent, men han er skuffet over, at regeringen stadig ikke sætter konkrete tidsplaner for hvornår, det skal ske:

Sammenhængskraft
- Det er godt at nedsætte skatten på generationsskifte, fordi det vil lette mulighederne for at finansiere overgangen, når næste generation tager over. Men vi ærgrer os over, at vores anbefaling om at hæve bundfradraget, så de mindre virksomheder får bedre mulighed for at

overleve, ikke direkte indgår i planerne, siger han.
Morten Frihagen understreger de mindre virksomheders store betydning for sammenhængskraften i lokalområderne, men peger samtidig på, at alt for mange virksomheder lukker, når ejeren går på pension.

Næsten halvdelen lukker inden for fem år
Dansk Håndværk har i det seneste år gentagne gange opfordret til, at der bliver lavet et særligt bundfradrag ved overdragelse af aktive virksomheder, så små virksomheder ikke belastes af ekstra skat, når de enten overdrages til næste generation eller videreføres af en ny ejer:

– Ni ud af ti iværksættere etablerer virksomhed indenfor traditionelle fagområder, som eksempelvis håndværk. Deres ambition er at skabe en lille, veldrevet virksomhed i deres lokalområde, men næsten hver anden må lukke indenfor de første fem år, siger Morten Frihagen.

Smurt ud i tyndt lag
Hvis det gøres mere attraktivt for de omkring 16.000 danskere, der hvert år forsøger at etablere en ny virksomhed – eller overtage en eksisterende, hvor ejerne skal på pension - indenfor traditionelle fag, kunne de få et solidt startgrundlag og samtidig sikre aktivitet og arbejdspladser i de lokalområder, der er hårdt presset af fraflytning.

Dansk Håndværk er skuffet over at man kun har brugt omkring halvdelen af skattenedsættelsen på bo- og gaveafgiften på konkrete skattelettelser, der kommer de mindre virksomheder til gode:

- Til gengæld sætter man en milliard kroner af til iværksætterstøtte uden at lade nogle af pengene gå til at gøre det mere attraktivt at overtage en eksisterende virksomhed, for at udvikle den. I stedet for at smøre et tyndt lagt lettelser ud over alle virksomheder vil et fornuftigt bundfradrag både ved generationsskifte og ved et egentligt ejerskifter have langt større effekt, slutter Morten Frihagen.

23/11 2023