bygma
bygma
scroll
De ældre går mere op i bæredygtighed end de unge

De ældre går mere op i bæredygtighed end de unge

Når det kommer til valg af materialer til boligen, er det ikke den yngre aldersgruppe, for hvem bæredygtighed fylder mest. Det er i stedet 65+

De seneste år er der blevet bygget og renoveret på livet løs i de danske hjem. Men hvor højt vægter boligejerne, at nye materialer i boligen er bæredygtige? Det svarer den nye Timberman Trends-undersøgelse på, som er foretaget af Voxmeter blandt 2000 repræsentativt udvalgte danskere, der bor i ejer- eller andelsbolig

To ud af tre i aldersgruppen 65+ år lægger nemlig vægt på bæredygtighed i valget af nye materialer til boligen, mens det til sammenligning kun gælder for omtrent halvdelen af de yngre boligejere mellem 18 og 34 år.

- Vi er vant til at høre, at de unge går mest op i bæredygtighed, mens de ældre er lidt mere konservative i deres holdninger. Derfor kan det overraske, at det faktisk er i aldersgruppen 65+ år, at danskerne går mest op i bæredygtighed, når det kommer til valget af nye materialer såsom gulve og maling, siger Mogens Fisker, administrerende direktør hos Timberman, og fortsætter:

- Vi så konturerne til den samme tendens i Timberman Trends-undersøgelsen fra sidste år, men denne gang er resultaterne meget signifikante og viser en tydelig forskel i aldersgrupperne. Det kan der være mange årsager til såsom flere valgmuligheder for forbrugerne og de seneste års store fokus på klimaforandringer. Men der er ingen tvivl om, at bæredygtighed kun kommer til at fylde mere for os leverandører i de kommende år.

Ældre er mere villige til at investere i bæredygtighed
Undersøgelsen viser også, at de ældre er mere villige til at betale for bæredygtige løsninger, og de ser generelt også færre udfordringer i at træffe grønne valg i hverdagen. Lektor i forbrugeradfærd på Erhvervsakademi Dania, Ole Storm Jørgensen, har flere bud på, hvorfor de ældre er mere tilbøjelige til at vælge bæredygtige materialer til boligen end andre aldersgrupper.

- Resultaterne er slående, for generelt er det de helt unge, som går op i bæredygtighed, men flere indikatorer peger på, at det er i aldersgruppen 65+ år, at der bliver købt flest bæredygtige byggematerialer samt møbler. Det store spørgsmål er så hvorfor. For generelt er andelen, der ønsker at leve mere bæredygtigt, steget betragteligt gennem årene, men der er stadig stor forskel på intenderet og faktisk handling, da vi mennesker generelt har svært ved adfærdsændringer, forklarer Ole Storm Jørgensen og fortsætter:

- For de ældre betyder det fx, at det kan være svært at ændre i vaner, hvis man er vokset op med en kødrig kost og med en eller flere biler i hjemmet. Så er det nemmere at vælge bæredygtige materialer, hvor man ikke skal ændre på så meget i hverdagen sammenlignet med at skære kødet væk eller skifte bilen ud med en cykel. Men man kan heller ikke komme udenom økonomien, for renoveringer og udskiftning af møbler kan være dyrt i sig selv, og det kræver et vist økonomisk råderum at vælge de, ofte lidt dyrere, bæredygtige løsninger. Her ser vi, at de ældre generationer ofte har flere penge mellem hænderne.

Ole Storm Jørgensen tilføjer, at de ældre typisk også har mere tid til at sætte sig ind i ting som bæredygtige materialer, certificeringer og alternative løsninger, når de køber nyt til boligen, sammenlignet med de yngre aldersgrupper.

-dc

5/12 2023