Aktuelle nyheder - Byggeri

Det sku’ vær’ så godt - men så er det faktisk skidt’.’

Det sku’ vær’ så godt - men så er det faktisk skidt’.’

Interessen for at få tilskud til at udskifte olie- eller gasfyr med varmepumper har været så stor, at udbetalingen af tilskuddene er langsommelig.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har fået Alex Vanopslagh (LA) til at spørge klimaminister Dan Jørgensen, om det er hensigtsmæssigt for den grønne omstilling, at udbetalingen af tilskuddet til udskiftning af varmepumper er forsinkede.

Ifølge klimaministeren skal der fart i den grønne omstilling ved at udskifte de mange olie- og gasfyr, som stadig varmer op rundt omkring i stuerne:

- Jeg er selvfølgelig enig i, at det er hensigtsmæssigt, at Energistyrelsen giver tilsagn om tilskud, så hurtigt det er muligt. Energistyrelsen oplyser, at der, siden Bygningspuljen åbnede 15. oktober, har været rigtig stor interesse for puljen. Helt konkret er der med udgangen af uge 46 modtaget over 18.000 ansøgninger, oplyser ministeren.

Ekstra ressourcer
Ifølge Dan Jørgensen begyndte Energistyrelsen sagsbehandlingen, da puljen åbnede, og har siden arbejdet hårdt på at behandle ansøgninger og vejlede de mange borgere, som har haft brug for hjælp til at udfylde deres ansøgning korrekt:

- Energistyrelsen begyndte at give tilsagn 11. november og har siden givet tilsagn løbende. For at sikre, at de mange ansøgere får svar hurtigt, er der tilført ekstra ressourcer til sagsbehandlingen og indkøbt ekstern bistand til telefonbetjening. Der er således sat store kræfter ind på at få givet svar til alle dem, som har søgt om tilskud via Bygningspuljen i 2020, oplyser han.

Energistyrelsen forventer, at alle vil få svar inden udgangen af 2020.

Dårlig idé at fremrykke fristen
Samtidig afviser Dan Jørgensen, at ændre ordningen, så man skal bruge sit tilskud inden for tre måneder og ikke som nu inden for 24 måneder.

Der er ifølge ministeren tre grunde til, at der i Bygningspuljen er sat en frist på 24 måneder til at udføre sin energibesparende renovering, fra man modtager tilsagn til det.
For det første er det muligt at søge om tilskud til store projekter, hvor man for eksempel både udfører isolering af klimaskærm og konverterer sin varmekilde:

- Denne type projekter pågår i mange tilfælde over en længere periode, og det vil ikke være rimeligt at forlange, at borgerne skal have gennemført disse inden for tre måneder, mener klimaministeren.

Frygter stop-go effekt
For det andet peger han på, at der en øget risiko for at skabe en ’stop-go effekt’ i markedet, hvis man sætter krav om udførelse inden for tre måneder i de tilfælde, hvor puljens midler udmøntes i eksempelvis begyndelsen af året.

Og for det tredie er det valgt at give samme frist for udførelse af alle støttede tiltag for at give en klar og entydig ramme for alle ansøgere.

- Der er som en del af aftalen for Tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr og understøttende tiltag aftalt, at der løbende afrapporteres på blandt andet Bygningspuljen, og vi vil derfor i den forbindelse kunne se på om fristen for udførelse af det energibesparende tiltag skal reduceres fremadrettet, slutter Dan Jørgensen

Læs mere om Byggeri

23/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.