LCA
LCA
scroll
Egedal Kommune forventer store energibesparelser efter renovering af StenløsehallenUnder loftet fordeler et grønt stofrør frisk luft langs hele hallen. Igennem en anden kanal i stål i den anden ende af hallen trækkes CO2-holdig brugt luft ud af bygningen. Foto: Egedal Kommune.

Egedal Kommune forventer store energibesparelser efter renovering af Stenløsehallen

Stenløsehallens Hal 2 i Egedal kommune har efter en større energirenovering fået et nyt ventilationsanlæg, der kan genanvende varmen fra hallens luft. Det forventes, at ventilationen alene kan reducere el- og varmeforbruget med ca. 75 %

Der er behagelig frisk luft i den grønne hal. Det skyldes et nyt ventilationssystem, hvor varmen genbruges. Inden luften sendes ud af bygningen, føres den igennem et varmegenvindingsanlæg, hvor varmen overføres til den nye friske luft, som skal ind i idrætshallen. Brugerne af hallen får frisk tempereret luft, og samtidig spares strøm og varme.

- Vi arbejder hver dag for at gøre forholdene bedre for brugerne, så skoleelever og foreningernes sportsudøvere har gode rum og et godt indeklima at dyrke deres sport i. Vi har netop ibrugtaget det nye ventilationssystem, og jeg kan allerede mærke den friske luft i rummet. Der er ingen træk, og mindre støv, for støvfiltre tager støvet fra luften, siger Klaus Haubroe, anlægsleder i Hal 2 i Stenløsehallen, Egedal Kommune.

Stenløsehallen fungerer fra klokken 8-16 som idrætshal for Lærkeskolen, og derefter som foreningshal.

Behovstyret luftkvalitet
Tidligere var hallens ventilationsanlæg baseret på ren udsugning, uden varmegenvinding og erstatningsluft, så døren smækkede ved gennemtræk. Nu styres luften efter CO2 og temperatur, så der opnås optimal luftkvalitet.

85 % af varmen i luften genanvendes, hvilket betyder store energibesparelser. Ventilationsanlægget er behovsstyret, så der trækkes frisk luft ind i bygningen, når CO2-indholdet bliver for højt. Derudover er ventilationsanlægget forsynet med energisparemotorer.

Hele anlægget er overvåget digitalt med fuld automatik. Der forventes en besparelse på cirka 75 % på strøm og varme alene på ventilationsdriften efter etableringen af de nye ventilationsanlæg, svarende til ca. 1444 tons CO2 om året.

Energirenovering ude og inde
Stenløsehallen er de seneste år gennemgået en omfattende energirenovering.
Udendørs har hallen fået en ny energioptimeret klimaskærm, herunder et nyt bedre isoleret tag, nye ovenlysvinduer, nye isolerede facader - og et nyt ventilationsanlæg, placeret på tag.

Indendørs har Hal 2 fået ny ventilation, ny LED-belysning og i badeområdet er der opsat nyt varmesystem. Også gymnastiksalen og karatesalen får nu frisk luft fra det nye ventilationsanlæg igennem eksisterende ventilationskanaler.

Stenløsehallens to haller får nu fjernvarme fra Egedal Fjernvarme. De fik tidligere varme fra naturgas fra Lærkeskolen, hvilket betød varmetab på grund en lang varmeledning i jorden mellem skole og hal. Med fjernvarmen forventer Egedal Kommune en energibesparelse på ca. 14 % i forhold til det samlede varmeforbrug.

Fokus på bæredygtig renovering, drift og godt indeklima
Det er et af fokusområderne i Egedal Kommunes Ejendomsstrategi, at alle eksisterende og nye ejendomme skal drives, renoveres og bygges bæredygtigt med fokus på mindst mulig miljøbelastning og et godt indeklima for både brugere og medarbejdere på kommunens arbejdspladser.

Ejendommene skal desuden opføres og indrettes så der sikres mulighed for udvikling af nye teknologier og digitale løsninger, for både kerneopgaverne og for driften, og det lever energirenoveringen af Stenløsehallen op til.

Under loftet fordeler et grønt stofrør frisk luft langs hele hallen. Igennem en anden kanal i stål i den anden ende af hallen trækkes CO2-holdig brugt luft ud af bygningen. Foto: Egedal Kommune.

-tmk

25/4 2022