Aktuelle nyheder - Byggeri

EU vil hemmeligholde vigtige oplysninger i retssag om MindstelønsdirektivEU-Domstolen

EU vil hemmeligholde vigtige oplysninger i retssag om Mindstelønsdirektiv

EU-Parlamentet vil ikke tillade, at deres svarskrifter til EU-Domstolen oplyses til Folketinget i fortrolighed

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Folketingets Europaudvalg giver beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) en status på det af Danmark ved EU-Domstolen anlagte annullationssøgsmål mod EU’s mindstelønsdirektiv.

Danmark anlagde den 18. januar i år et annullationssøgsmål ved EU-Domstolen mod Rådet og EU-Parlamentet (EP) med påstand om annullation af Mindstelønsdirektivet:

- Det er en principiel sag, som regeringen prioriterer højt. På nuværende tidspunkt har Kommissionen og otte medlemslande interveneret i sagen. Oplysningerne om hvilke lande, der har interveneret, er ikke offentlige, men Belgien, Luxembourg og Sverige har offentliggjort deres intervention, oplyser ministeren blandt andet.

Løbende orientering
Regeringen har endnu ikke modtaget interventionsindlæg fra EU-Domstolen i dansk sprogversion, men det ventes at ske i løbet af efteråret.

Regeringen har derefter mulighed for at afgive bemærkninger til indlæggene:

- Som led i min løbende orientering af Folketinget om sagen, vil jeg også holde Folketinget orienteret, når regeringen har afsendt sine eventuelle bemærkninger til interventionsindlæggene, oplyser ministeren.

EU bremser åbenhed
EU-Domstolen fastsætter tidspunktet for afholdelse af en eventuel mundtlig forhandling, hvilket i givet fald tidligst forventes at blive i første halvår af 2024. Efterfølgende vil en af EU-Domstolens generaladvokater komme med et forslag til afgørelse, hvorefter der afsiges dom i sagen – dette formentlig ultimo 2024/primo 2025:

- Det er, som bekendt, regeringens ønske, at Folketinget i størst mulig grad kan få indsigt i sagens behandling ved EU-Domstolen. Som jeg tidligere har orienteret om, har regeringen anmodet Rådet og EP om tilladelse til at oversende deres svarskrifter til Folketinget i fortrolighed, hvilket EP den 1. juni 2023 har afvist, mens Rådets besvarelse forsat afventes. For så vidt angår interventionsindlæggene vil regeringen efter modtagelsen anmode intervenienterne om deres accept af, at regeringen kan oversende disse til Folketingets fortrolige orientering. Jeg vender tilbage, når de respektive parter har svaret. Jeg vil fortsat løbende holde Folketinget orienteret om status for retssagen, oplyser Ane Halsboe-Jørgensen.

Læs mere om Byggeri

19/9 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.