Aktuelle nyheder - Byggeri

Fire mastodonter går sammen om at udvikle Jernbanebyen i København De involverede parter har aftalt en betinget joint venture-aftale, der betyder, at hele Jernbanebyen kan blive samlet under et fælles ejerskab, når der er vedtaget en lokalplan. Illustration: Cobe.

Fire mastodonter går sammen om at udvikle Jernbanebyen i København

DSB, Nrep, Industriens Pension og Novo Holdings har indgået en aftale om en samlet udvikling af Jernbanebyen i København i et fælles konsortium. Målet er at skabe en attraktiv og sund bydel med fokus på klima, fællesskab og det moderne liv

Del artiklen på

Partnerskabet, der skal stå bag den samlede udvikling af Københavns nye bydel, Jernbanebyen, er nu på plads.

DSB Ejendomsudvikling, Novo Holdings, Industriens Pension og Nrep har underskrevet en betinget joint venture-aftale, der betyder, at hele Jernbanebyen vil blive samlet under et fælles ejerskab, når der er vedtaget en lokalplan for området.

Parterne har med kontrakten sat de fælles rammer for arbejdet med at udvikle Jernbanebyen, der kommer til at ligge på DSB's historiske arealer i området mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen. Ambitionen er at udvikle en bydel, som sætter nye standarder inden for bæredygtighed og sundhed i forbindelse med byudvikling.

Samler ejerskab af hele Jernbanebyen
Jernbanebyen er aktuelt ejet delvist af DSB, delvist af Freja Ejendomme. Allerede i 2021 indgik Nrep, Industriens Pension og Novo Holdings en aftale med Freja Ejendomme om køb af deres grundareal i Jernbanebyen. DSB Ejendomsudvikling, der ejer den største del af området, har samtidig ønsket at finde en joint-venturepartner til at indgå i en fælles udvikling af DSB's grundareal. Med den nye aftale er det nu planen, at de to dele af Jernbanebyen bliver lagt sammen med henblik på en fælles udvikling af området med det nye konsortium som ejere.

- Med holdet bag udviklingen af Jernbanebyen formelt på plads er vi i fællesskab klar til det videre arbejde med at udvikle området bæredygtigt til gavn for København og københavnerne, siger Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling.

Han suppleres af Morten Beck Jørgensen, Managing Partner, Novo Holdings:

- Vi ser store muligheder i at samle udviklingen af Jernbanebyen i et fælles langsigtet partnerskab og vil bidrage aktivt til den fælles vision om at skabe en grøn bydel til København med stort fokus på bæredygtighed og sundhed. Investeringen passer godt strategisk til Novo Holdings fokus på at genere attraktive langsigtede afkast via investeringer i bæredygtige ejendomme og infrastruktur.

Jernbanebyen er den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Det 365.000 m2 store byudviklingsområde skal omdannes til en ny bydel, som bl.a. får to større parker og tre fodboldbaner. Med den gennemgående grønne karakter kommer alle med tilknytning til Jernbanebyen til at bo og arbejde med naturen helt tæt på i en i øvrigt delvist bilfri bydel.

-dc

Læs mere om Byggeri

6/2 2023