bygma
bygma
scroll
Fire nye boligområder på ghettoliste
Regeringen ønsker at fortsætte arbejdet med at nedbringe antallet af udsatte boligområder, som i år er uændret i forhold til år 2015. (Foto: Ulrik Jantzen)

Fire nye boligområder på ghettoliste

Igen i år er der 25 almene boligområder på listen fordelt på 16 kommuner. Fire af de 25 områder på årets ghettoliste er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået

Listen over udsatte boligområder udarbejdes på baggrund af faktorer som bl.a. uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau og andel borgere med ikke vestlig baggrund.

De senere år har det primært været faldende kriminalitet, der har løftet boligområder væk fra listen, og den udvikling fortsætter på årets liste, hvor tre ud af fire områder udgår pga. faldende kriminalitet. Det er primært lavt uddannelsesniveau, der skubber de nye boligområder ind på ghettolisten.

Regeringen ønsker at fortsætte arbejdet med at nedbringe antallet af udsatte boligområder, som i år er uændret i forhold til år 2015.

Ny minister kommenterer
-  Der findes allerede en lang række værktøjer i den eksisterende lovgivning, som vi kan gøre brug af, når vi sammen med kommunerne og boligselskaberne skal tage hånd om de udfordringer, de udsatte boligområder står overfor. Det gælder blandt andet puljemidler til en styrket koordinering i udsatte boligområder, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, samt et vedvarende fokus på at bekæmpe ungdomskriminalitet, udtaler transport- bygnings og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

I regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering er der desuden lagt op til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som bl.a. giver en klar rollefordeling mellem kommuner, politi og andre aktører. I regeringsgrundlaget er der derudover et øget fokus på folkeskolens evne til at løfte de svageste elever og styrke vejene til en ungdomsuddannelse for denne gruppe.

Der er 13 boligområder på årets liste, som har været på ghettolisten i alle år siden 2010. Boligområderne på listen i 2016 er især kendetegnet ved høj ledighed, relativt mange ikke-vestlige indvandrere og beboere med lavt uddannelsesniveau.

Udgået af ghettolisten pr. 1. december 2016
Præstebakken/Syrenparken Esbjerg
Sebbersundsvej Aalborg
Løvvangen Aalborg
Stærevej København

Nye områder på ghettolisten pr. 1. december 2016
Bispeparken København
Solbakken mv Odense
Nørager/Søstjernevej m.fl Sønderborg
Skovgårdsparken Aarhus

Ghettoområder defineres ud fra fem kriterier:

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år)

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Læs mere om Ghettoerne her...


-cmn & mo

1/12 2016