LCA
LCA
scroll
Flere almene boliger på vej i ØrestadDe fem foodtrucks, som udgør 'Ørestad Streetfood', forsvinder ikke, men bliver flyttet til en ny lokation.

Flere almene boliger på vej i Ørestad

Et alment boligprojekt er på vej i Ørestad med fælleskabsorienterede muligheder for øje. KAB begynder inden længe med at bygge Generationernes Byhus med 118 almene boliger på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Som navnet indikerer, er idéen med huset, at forskellige beboergrupper bor side om side i byggeriet, som kommer til at indeholde boliger af forskellig størrelse til både unge, familier og seniorer.

Visionen er, at mennesker på tværs af generationer skal inspirere og give værdi til hinanden gennem fællesskaber i et hus, som er designet til at fremme møder mellem mennesker.

Stueetagen i Generationernes Byhus indrettes til fællesarealer for beboerne, men også til aktiviteter, som åbner sig og rækker ud mod det lokale liv i området.

KAB har solgt tre af de store erhvervslokaler i stueetagen til Cufadan Ejendomme, som vil indrette lokalerne så fleksibelt som muligt, så de bliver velegnede og attraktive for restauranter og caféer, blandt andet ved at etablere ekstra ventilation mv.

Cufadan Ejendomme er åbne for forslag fra kommende lejere, som har lyst til at etablere sig på stedet - evt. med nedsat husleje i en opstartsfase. Ambitionen er at tiltrække erhvervsfunktioner som bliver et aktiv for området på lang sigt.

- Det glæder mig, at der nu opføres flere almene boliger med fokus på gode fællesskaber i Ørestad.

- I By & Havn er vi optaget af at skabe rammerne for flere boliger på tværs af alder og økonomi gennem opførelse af blandede boligtyper med forskellige ejerformer samt salg af byggeretter til almene boligselskaber, siger adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

By & Havn er generelt optaget af at understøtte udvikling af fællesskabsorienterede boliger og projekter, når selskabet planlægger og udvikler nye bykvarterer.

Det er en del af By & Havns kommende forretningsstrategi og den retning, selskabet sætter for byudviklingen tidligt i udviklingsfasen.

Det er derfor heller ikke et tilfælde, at flere fællesskabsorienterede byggerier vokser frem i Ørestad i disse år, som f.eks. bofællesskaberne UN17 Village, Grønne Eng og Kanalgården også er eksempler på.

Med etableringen af midlertidige byrum ønsker By & Havn at skabe muligheder for, at beboerne i nye byområder kan mødes og lære hinanden at kende, mens byen udvikler sig, og byggeriet stadig er i fuld gang.

I Ørestad Syd er der etableret flere midlertidige byrum på baggrund af ønsker fra beboerne ved en række åbne møder og spørgeskemaundersøgelse, hvor beboere og brugere af området kom med input og ønsker til både midlertidige og permanente byrum på Asger Jorns Allé.

Beboernes ønsker var bl.a. mere beplantning, flere opholds- og mødesteder, streetfood og detailhandel samt mere tryghedsskabende belysning, kunst og elementer til leg.

Der var derimod ikke - som tidligere foreslået - ønsker om sportsfaciliteter på Asger Jorns Allé, da det kan være forbundet med støj. 

Projektleder i By & Havn, Jane Mortensen, glæder sig over den gode dialog, der har været med beboerne i udviklingen af området:

- Det giver rigtig god mening at skabe midlertidige byrum, der kan være med til at kickstarte byliv og skabe grobund for fremtidige fællesskaber, inden de permanente byrum kommer.

- Samtidig er det også her, vi kan afprøve forskellige løsninger og få den nødvendige feedback fra de lokale beboere, så vi kan have en konstruktiv dialog om de projekter, vi iværksætter.

- Vi tager gode idéer, ønsker og tilbagemeldinger med videre i planlægningen af de permanente byrum og sætter stor pris på, at beboere og virksomheder i vores områder engagerer sig i deres bydel, siger hun. 

Den grund, hvorpå Generationernes Byhus skal bygges, har i de seneste år været anvendt til midlertidige aktiviteter. Det har skabt liv i området, og Ørestad Streetfood har derfor banet vejen for et aktivt mødested på Asger Jorns Allé.

Blandt andet har beboerne kunnet hente aftensmaden i de midlertidigt opstillede foodtrucks, og plantekasser, økoskab og opholdsarealer har dannet rammen for uformelle møder mellem beboerne i Ørestad Syd.

De fem foodtrucks, som udgør 'Ørestad Streetfood', er blevet en stor succes blandt beboerne i Ørestad Syd, og derfor har Ørestad Syd Borgerforening, Københavns Kommune og By & Havn arbejdet for, at det midlertidige initiativ kan rykke til nabogrunden på Asger Jorns Allé og placeres på Københavns Kommunes brolagte fortovsareal.

By & Havn etablerer igen midlertidig strømforsyning og affaldshåndtering på det nye sted, og Ørestad Syd Borgerforening står for den daglige kontakt til ejerne af de fem foodtrucks.

 -dc

4/3 2024