scroll
Følg løbende med i jeres byggeansøgning hos kommunenDet vil være muligt at se byggesager, der er indsendt efter d. 30. november i år, som er omfattet af de nationale servicemål.

Følg løbende med i jeres byggeansøgning hos kommunen

Byggeansøgere i København kan nu følge med i, hvor langt deres byggeansøgning er. Det har været et stort ønske fra teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) og et flertal i Borgerrepræsentationen, der derfor har bedt forvaltningen finde en løsning

Sagspuklen er blevet banket ned på byggesagsområdet i København. Tal viser, at nye byggesager med servicemål – modtaget efter d. 1. juli i år – i gennemsnit overholder servicemålene.

Og nu har Teknik- og Miljøforvaltningen så også udviklet en ny digital portal – 'Min Byggesag' – hvor den enkelte byggeansøger kan se, hvor deres byggesag er i processen.

Byggeansøgere kan følge deres byggesag fra byggeansøgning til byggetilladelse og helt til den afsluttende ibrugtagningstilladelse.

Det har været et stort ønske for teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL), der derfor er glad for, at forvaltningen nu kan åbne for den digitale løsning 'Min Byggesag.'

- Der er gode takter på byggesagsområdet i København, og jeg er glad for, at der nu også er udviklet en løsning, så byggeansøgere kan se, hvor deres byggesag er i processen, og hvor lang tid man kan forvente, at behandlingen af sagen tager, siger hun.

Hos DI Byggeri Hovedstaden er man også glad for løsningen:

- Virksomhederne har behov for, at sagsbehandlingen af byggesager sker kompetent og effektivt, så de bedst muligt kan planlægge deres byggeaktiviteter og undgå unødige forsinkelser. Københavns Kommune er gennem den seneste tid virkelig kommet op i gear med at reducere sagsbehandlingstiden.

- Nu søger kommunen igen at forbedre byggesagsbehandlingen ved at introducere 'Min Byggesag', der sikrer større gennemsigtighed, så virksomhederne kan se, hvor deres byggesager er i processen, og hvornår en byggesag forventes afsluttet.

- Det er virkelig en god nyhed, som jeg er sikker på, at virksomhederne kommer til at sætte pris på. Det vil jeg gerne kvittere for, siger bestyrelsesleder i DI Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou.

Byggeansøgningerne skal fortsat indsendes via den nationale ansøgningsportal, Byg og Miljø.

Når en byggesag er registreret i Byg og Miljø, kan man med det samme se sagen i 'Min Byggesag'.

Her vil det også være muligt at se den forventede sagsbehandlingstid for byggesagen. Det tal er baseret på den estimerede, maksimale sagsbehandlingstid for servicemålssager.

Aktuelt er der fejl i flere end halvdelen af de byggeansøgninger, forvaltningen modtager. Det skyldes først og fremmest et kompliceret, nationalt ansøgningssystem, hvor det kan være svært at gennemskue for den enkelte byggeansøger, om der f.eks. er indsendt tilstrækkelige dokumenter på en byggesag.

Det bliver nemmere med 'Min Byggesag,' for her vil byggeansøgerne kunne se, om sagen mangler oplysninger fra dem, før byggesagsbehandlerne kan komme videre med sagen.

Der vil også være kontaktoplysninger, så byggeansøgerne kan få hjælp, hvis de har spørgsmål.

'Min Byggesag' vil blive fulgt af en referencegruppe, der bl.a. vil bestå af byggevirksomheder og rådgivere, der løbende skal hjælpe med at vurdere, om den digitale løsning kan blive endnu bedre.

-dc

6/12 2023