scroll
Foragtelig behandling af udenlandsk arbejdskraft i den danske byggebranche 3F og BAT-Kartellet vil overbringe rapportens resultater til regeringen og fremføre nogle af de løsningsforslag, som præsenteres i rapporten.

Foragtelig behandling af udenlandsk arbejdskraft i den danske byggebranche

Forskere fra Aalborg Universitet har studeret udenlandsk arbejdskrafts arbejdsmiljø i byggebranchen i den største undersøgelse nogensinde af sin art. Den dokumenterer menneskehandel, trusler og etnisk opdeling i den danske byggebranche

Rapporten fra Aalborg Universitet er resultatet af flere års forskningsarbejde og indeholder mere end 80 interviews med arbejdere i byggebranchen fra andre EU-lande og fra lande uden for EU.

Med omkring 200 sider er rapporten uden sidestykke i dansk og europæisk forskning inden for området.

Ifølge rapporten sættes udenlandsk arbejdskraft konsekvent til det mest beskidte, det mest nedslidende og det farligste arbejde. Rapporten anslår desuden, at kun hver femte arbejdsulykke blandt udenlandske arbejdstagere i byggebranchen anmeldes af arbejdsgiverne.

- Undersøgelsen bekræfter det billede, vi længe har haft mistanke om. Men omfanget af diskrimination og de historier, som bringes frem, er dybt rystende.

- Rapporten tegner et tydeligt billede af, at der er arbejdsgivere i den danske byggebranche, der er helt uden skrupler. De tager alle midler i brug for at udnytte dem, der er allermest udsatte, siger formand for BAT's udvalg for udenlandsk arbejdskraft og næstformand i 3F's byggegruppe, Palle Bisgaard, og fortsætter:

- Problemerne rangerer lige fra manglende lønudbetaling over brud på arbejdsmiljøloven og helt op til trusler om vold og decideret menneskehandel. Hvis vi skal det her til livs, kræver det et langvarigt, tæt samarbejde mellem politi, myndigheder, fagbevægelse og arbejdsgivere. Det er utilgiveligt, at det foregår i Danmark.

- Vi har helt konkrete værktøjer, der kan bekæmpe problemerne. Vi skal have begrænset underentreprenørkæderne til ét led, indført kædeansvar overalt i Danmark, lavet en obligatorisk ID-kortordning, sørget for blandede sjak med udenlandske og danske arbejdere, blackliste de værste arbejdsgivere og meget mere.

- Nogle tiltag kræver politisk handling og andre kræver, at arbejdsgiverne accepterer tingenes tilstand og medvirker til at målrette den danske model til at sikre lige konkurrence. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at man fortsat ignorerer problemerne.

Han suppleres af formand for BAT-Kartellets Arbejdsmiljøudvalg og forbundsformand i Malerforbundet, Tonny Olsen.

- Arbejdsforholdene er ikke længere på vej ned ad bakke – de er i frit fald. Problemerne kan ikke kun isoleres til en enkelt branche. Udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft sker på tværs af professioner og landsdele.

- Vi ser også, at migrantarbejderne trues til at tie stille, når deres forfærdelige forhold resulterer i ulykker. Rapporten skønner, at kun i hvert femte tilfælde anmelder arbejdsgiveren migrantarbejderes arbejdsulykker. Hvis migrantarbejderne går til myndighederne, risikerer de at blive fyret og kørt til deres hjemlande. Det er under al kritik, siger han.

-dc

27/11 2023