Aktuelle nyheder - Byggeri

Forsøg med 34 meter lange lastbiler på motorvejene

Forsøg med 34 meter lange lastbiler på motorvejene

Der gives nu tilladelse til forsøg med ekstra lange lastbiler med dobbelttrailere på motorvejen. Det skal både give klimagevinster og afhjælpe trængsel

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Transportminister Thomas Danielsen (V) fremsætter, når Folketinget åbner i oktober, et lovforslag, der gør det muligt at køre med ekstra lange lastbiler på op til 34 meter på udvalgte veje i Danmark - som en forsøgsordning.

Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange lastbiler, dobbelttrailere, kan køre på forsøgsvejnettet mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

- Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det. Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen, siger transportministeren.

Mindre tilpasninger
I forbindelse med forsøgsordningen er det nødvendigt at lave mindre tilpasninger af statsvejnettet til de ekstra lange lastbiler.

Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der har analyseret forsøgsvejnettet og udpeget steder, hvor der er brug for ændringer. Der oprettes eksempelvis såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem, inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.

- Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje. Vi er derfor i gang med at oprette omkoblingspladser, så der er god plads til, at dobbelttrailere kan køre ud på forsøgsvejnettet, siger ministeren.

Grænsekrydsende aftaler
Der arbejdes desuden på at lave samarbejdsaftaler med vores nabolande om grænsekrydsende kørsel med dobbelttrailere, således at eksempelvis svenske dobbelttrailer-lastbiler kan køre videre på danske veje uden at omlaste, inden grænsen krydses.

Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af færdselsloven, så det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer.

Lovforslaget om dobbelttrailere ventes fremsat i Folketinget i oktober og at kunne træde i kraft den 1. januar 2024.

Forsøget med dobbelttrailere vil løbe i fem år, hvorefter det evalueres.

-dc

Læs mere om Byggeri

19/9 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.