Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Fortsat fokus på om mineraluld er kræftfremkaldendeBeskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Fortsat fokus på om mineraluld er kræftfremkaldende

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen erkender i et svar til medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S), at Arbejdstilsynet har skiftet holdning til, at mineraluld muligvis kan være kræftfremkaldende

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lennart Damnsbo-Andersen henviser i sit spørgsmål til påstande i 3F’s Fagbladet om, Arbejdstilsynet efter lobbypres fra industrien ændrede holdning til ’muligt kræftfremkaldende stof.’

Ministeren bekræfter, at Arbejdstilsynets oprindelige indstilling var, at gammel mineraluld skulle reguleres i Kræftbekendtgørelsen. Men indstillingen blev trukket tilbage på baggrund af klassificeringer fra EU, der havde forskellige klassificeringer af gammel mineraluld for så vidt angår kræftfremkaldende egenskaber.

Stramning af Mineraluldsbekendtgørelse
Arbejdstilsynet foreslog på den baggrund, at der skete en stramning af den eksisterende Mineraluldsbekendtgørelse i stedet for en regulering i Kræftbekendtgørelsen:

- Det skal i øvrigt bemærkes, at der endnu ikke er afholdt regeludvalg med arbejdsmarkedets parter om reguleringen på området. Regeludvalget forventes afholdt i 1. halvår 2019, hvorefter beskæftigelsesministeren skal tage stilling til reguleringen, oplyser ministeren.

Han oplyser videre, at stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som internationalt er blevet vurderet til at være kræftfremkaldende, optages løbende i Kræftbekendtgørelsens bilag med en angivelse af, hvilke specifikke krav, der udover Kræftbekendtgørelsens almindelige
regler, skal gælde for brugen af netop disse.

Danske grænseværdier tæller mere end EU’s
Han oplyser samtidig, at der er tradition for, at hvis der er tale om grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer og materialer fastsat under EU’s Kræftdirektiv, nedsættes den danske grænseværdi normalt, hvis den europæiske grænseværdi er lavere.

- Hvis den europæiske grænseværdi derimod er højere end den danske, fastholdes det danske niveau, medmindre der er videnskabelig dokumentation der peger på, at der kan være grundlag for at nedsætte den danske grænseværdi yderligere, påpeges det i svaret fra Troels Lund Poulsen.

Fælles forståelse?
Arbejdstilsynet har i øvrigt oplyst, at den eventuelt kommende regulering af mineraluld byggede - efter Arbejdstilsynets opfattelse - på en aftale mellem arbejdsmarkedets parter, hvoraf det fremgik, at reguleringen af mineraluld skulle strammes i Mineraluldsbekendtgørelsen og ikke i Kræftbekendtgørelsen:

- Hvis den ene eller begge parter mener, at der ikke foreligger en sådan fælles forståelse, vil Arbejdstilsynet naturligvis se på det på ny sammen med parterne i det kommende regeludvalgsarbejde på kemiområdet under Arbejdsmiljørådet. Der er nedsat et stående regeludvalg under Arbejdsmiljørådet, som i 2019 skal behandle indstillingen, slutter beskæftigelsesministeren.

Læs mere om Byggeri

14/1 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder