Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Færre boliger ramt af trafikkstøj

Færre boliger ramt af trafikkstøj

Indsatsen mod trafikstøj prioriteres efter, hvor der opnås størst støjmæssig effekt pr. investeret krone

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

På et samråd i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg har transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen LA) redegjort for regeringens politik omkring de stigende problemer med støj fra blandt andre landets motorveje.

Ministeren erkendte i samrådet, at vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, som påvirker mange mennesker langs vejene.

Samtidig understregede han, at principperne for støjbekæmpelse langs det eksisterende statsvejnet er at prioritere indsatsen der, hvor der opnås størst støjmæssig effekt pr. investeret krone:

- Det er et princip, som jeg synes vi skal holde fast i fremover, sagde ministeren blandt andet.

Støjramte boliger faldet 11 procent
Der var i årene 2009-2014 afsat en samlet pulje på 400 millioner kroner til støjbekæmpelse, og alle pengene blev brugt til at finansiere en række støjskærmsprojekter og tilskud til støjisolering af boliger.

I Vejdirektoratets seneste kortlægning fra 2017 fremgår det, at antallet af boliger, der er udsat for støj over Miljøstyrelsens grænseværdi, trods stigende vejtrafik, er faldet med 11 procent siden 2012.

Derfor afsatte regeringen sammen med Dansk Folkeparti i begyndelsen af i år 50 millioner kroner til støjbekæmpelse på tre nye støjskærme - ved Bregnerød langs Hillerødmotorvejen, ved Taulov og ved Sanderum langs Fynske Motorvej.

Der blev i februar afsat yderligere 45 millioner kroner til at etablere to støjskærme ved Bjæverskov i Køge og langs Sønderjyske Motorvej ved Tapsøre.

Specialblandet asfalt
Antallet af støjbelastede boliger i Jylland og på Fyn er steget med cirka 1.000 husstande de seneste fem år, mens antallet af støjbelastede boliger i Hovedstadsområdet er faldet
med cirka 8000, og på den resterende del af Sjælland med cirka 7000.

- Senest har vi igangsat et forsøg med en specialblandet asfalt, der kræver mindre energi i form af brændstof at køre på end almindelig asfalt, og samtidig er støjsvag. Sidst men ikke mindst, så fastholder Vejdirektoratet sin vedligeholdelsesstrategi med udlæggelse af den almindelige støjreducerende asfalt - også over de kommende år, oplyste ministeren videre.

Tilskud til støjisolering af boliger
Ved udbygningen af Køge Bugt Motorvejen er der eksempelvis anvendt mindre støjende asfalt, støjskærme og støjvolde, og lodsejere har fået tilskud til støjisolering af boliger.

Ifølge Vejdirektoratet er dette en del af forklaringen på, at antallet af støjbelastede boliger i hovedstadsområdet er faldet med 13 procent fra 2012 til 2017 på trods af en generel trafikstigning.

Læs mere om Byggeri

18/6 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder