scroll
Gammel skolegrund i Frederiksværk udbydes til boligbyggeriDe gamle skolebygninger ses i midten af billedet med den nye skole til venstre.

Gammel skolegrund i Frederiksværk udbydes til boligbyggeri

Halsnæs Kommune ønsker en helhedsorienteret tilgang til projektets bæredygtighed, der tager hensyn til både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter

Ved årsskiftet blev den nye Frederiksværk Skole indviet. Arealet, hvor den gamle skole, Enghaveskolen, ligger, bliver derfor nu udbudt til salg.

Grunden udbydes med mulighed for opførelse af tæt-lav beboelse og etagebyggeri.

Der stilles krav til det arkitektoniske udtryk for det kommende byggeri. Bebyggelsen skal i samspillet mellem konstruktion, funktion og det visuelle medvirke til at skabe et varieret byggeri, der tager stilling til omgivelserne og stedet.

Halsnæs Kommune ønsker en helhedsorienteret tilgang til projektets bæredygtighed, der tager hensyn til både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.

Byggeriet skal således belaste miljøet mindst muligt, og dets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning skal være velovervejet.

Boligprojektet skal desuden understøtte og styrke aktive fællesskaber blandt områdets beboer og besøgende, ligesom der skal tilbydes en variation i boligtyperne, som kan medvirke til en mere differentieret befolkningssammensætning for området.

De indkomne bud evalueres på arkitektur, bæredygtighed og pris.

Grunden udbydes, som den er, med de eksisterende bygninger. Køber står for nedrivning, udmatrikulering samt ny lokalplan for området, som skal udarbejdes i samarbejde med Halsnæs Kommune. Den ny lokalplan skal afspejle det vindende projekt.

Der er budfrist 5. marts 2024.

Udbudsmaterialet kan tilgås her.

-dc

23/11 2023