LCA
LCA
scroll
Gammel sygehusgrund bliver til boligområdeDen sidste patient forlod Amtssygehuset i september 2018 efter 83 års hospitalsdrift.

Gammel sygehusgrund bliver til boligområde

Det gamle amtssygehus i Aarhus ligner sig selv, men inden længe begynder forvandlingen af området, der i fremtiden bliver et nyt kvarter i Aarhus. Det betyder også, at de midlertidige p-pladser må vige pladsen for maskiner, byggeplads og nyt byggeri

3-61 ApS, der er ejet af Raundahl og Moesby og Patrizia Denmark, vandt i efteråret 2022 udbuddet af hjørnegrunden, hvor det gamle amtssygehus i Aarhus ligger. Arealet bliver det første salg på Amtssygehuset og kommer til at rumme ca. 200 lejligheder til familier, unge og ældre.

- Vi har været i gang med at udvikle Amtssygehuset længe, og nu får aarhusianerne snart syn for sagen, når entreprenøren begynder den fysiske udvikling på hjørnegrunden. Aarhusianerne kan se frem til en ny karrébygning, der passer til Amtssygehusets ikoniske røde teglbygninger, der selvfølgelig skal bevares, siger Britta Degn, projektleder, Teknik og Miljø.

Den sidste patient forlod Amtssygehuset i september 2018 efter 83 års hospitalsdrift. Området vil i de kommende år forvandle sig til at være et nyt bykvarter, der bygger videre på stedets historie og arkitektur.

Ny forsyning betyder farvel til p-pladser
Når entreprenøren går i gang med projektet, begynder Teknik og Miljø også at byggemodne området. Det vil sige, at der etableres nye forsyningsledninger til kloak, vand, varme og andre tekniske installationer. Det kræver, at hovedvejene i området graves op.

Arbejdet vil foregå helt centralt i området og vil spærre for adgangsvejene til og fra parkeringspladserne. Derfor er det nødvendigt at nedlægge de ca. 400 midlertidige parkeringspladser. Teknik og Miljø forventer, at parkeringspladserne nedlægges d. 1. marts 2024. Der vil blive skiltet i området op til, at pladserne nedlægges.

Parkeringspladserne blev etableret i 2018 som midlertidige pladser. På den måde har området været et gode for aarhusianere og pendlere. Men nu er der behov for pladsen til nedrivnings- og anlægsarbejdet og byggepladsarealer, og derfor nedlægges parkeringspladserne.

Der etableres parkeringspladser indenfor området - primært i kældre - til de kommende beboere i det nye Amtssygehus-kvarter, og de vil derfor ikke blive en del af den eksisterende beboerparkeringsordning i bydelen.

-dc

27/11 2023