bygma
bygma
scroll
Øget digitalisering kan forkorte projekter i op til et årFoto: Muha Ajjan, Unsplash.

Øget digitalisering kan forkorte projekter i op til et år

Digitaliserede miljøvurderinger kan give betydelige fordele for den grønne omstilling med milliardbesparelser, hurtigere tilladelser til bygge- og anlægsprojekter samt reduceret mangel på arbejdskraft

Miljøvurderinger af planer og projekter spiller vigtige roller i tidsplaner, projektudvikling og i medierne for en lang række bygge- og anlægsprojekter.

Det gælder ikke mindst projekter i den grønne omstilling, hvor miljøvurderinger dokumenterer miljøpåvirkninger fra vindmølleprojekter, solcelleprojekter, gasledninger, elkabler mv.

Hidtil har ingen haft overblik over, hvor mange miljøvurderinger der udarbejdes i Danmark, hvad vurderingerne samlet set koster samfundet, og hvor store besparelsespotentialerne er.

Nu giver en ny rapport fra Dreams-projektet udarbejdet af Aalborg Universitet (AAU), Cowi og Rambøll en række svar.

Rapporten viser, at der udføres omkring 20.000 screeninger og 1500 fulde miljøvurderinger om året i kommunerne.

Samlet set bruger samfundet årligt mellem 950 millioner til 1,7 milliarder kroner på miljøvurderinger i form af rådgiveres og myndigheders arbejde med undersøgelser og rapporter, kvalitetssikring, høringer, mv.

Det store beløb skal ses i forhold til, at omkostningen på en miljøvurdering svarer til mindst en procent af de samlede budget for bygge- og anlægsprojekter.

Nye digitale platforme har store potentialer
De største digitaliseringsløsninger indenfor miljøvurderinger i Danmark er de nye værktøjer EA Tools og EA Hub. Begge værktøjer er udviklet for at effektivisere og forbedre arbejdet med miljøvurderinger hos bygherrer, kommuner og rådgivere.

De digitale platforme har samlet resultater fra 2500 tidligere miljøvurderinger - og gjort det nemt at søge i dem - samt samlet relevante data fra en række offentlige instanser, så data og viden kan findes og genbruges.

Effekten af de nye platforme er ifølge rapporten en årlig reducering af de samfundsøkonomiske omkostninger med mindst 95 og potentielt op til 525 millioner kroner.

Det er et resultat af, at færre projekter må opgives, hurtigere procestid for miljøvurderinger og mindre risici for fornyet behandling hos myndigheder.

Derudover vil de betyde en tidsmæssig forkortelse af 2 til 13 måneder pr. projekt.

- Den samfundsøkonomiske gevinst er enorm.

- Tænk på alt det arbejde, der kan undgås i stedet for eksempelvis at have personer ude i felten for at tage prøver eller indsamle oplysninger om dyre- og plantearter, hver gang et nyt projekt overvejes. Det er megastort, siger Ulf Kjellerup fra Cowi, der er senior juridisk rådgiver hos Cowi.

Læs rapporten her.

-dc

15/2 2024