scroll
Glostrup skal have en grøn og levende bymidteI den kommende tid skal en ny bygherre findes.

Glostrup skal have en grøn og levende bymidte

Glostrup Kommune udbyder nu ca. 40.000 m2 nybyggeri til salg, hvoraf ca. 38.800 m2 er udlagt til boliger

I 2019 igangsatte kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune arbejdet med en helhedsplan for Glostrup Bymidte og de tre byområder; Banegårdspladsen, Rådhusparken og Christiansvej.

Formålet var at skabe en mere levende og sammenhængende bymidte, blandt andet ved at tilføre bymidten flere boliger.

- Baggrunden for at igangsætte en omfattende udvikling af Glostrup Bymidte er dels et ønske om at skabe en mere attraktiv, grøn og levende bymidte med en bedre sammenhæng mellem de forskellige bykvarterer og byrum, dels at imødekomme den stigende efterspørgsel efter attraktive og bæredygtige boliger i kommunen.

- Desuden har vi et ønske om at udnytte effekten af, at Glostrup Station er et af de helt centrale trafikale knudepunkter i Hovedstadsregionen med ca. 17.000 daglige togpassagerer.

- Stationen sikrer en nem adgang til såvel det centrale København som til Københavns Lufthavn og stationen vil i 2030, når Letbanen er i drift, og når regionaltogene stopper i Glostrup, dagligt betjene ca. 50.000 passagerer inkl. buspassagerer, siger borgmester Kasper Damsgaard (A).

Banegårdspladsen
Omkring den nuværende banegårdsplads er der store arealer, som i dag alene udnyttes som busterminal og med den kommende Letbane bliver det muligt at reducere busterminalområdet og konvertere området til anden anvendelse.

Det overskydende areal giver plads til boliger og erhvervslokaler. Jf. helhedsplanen kan der bygges cirka 8000 m2.

Rådhusparken
Her er det planen bl.a. at flytte biblioteket til ny lokation og optimere en del af rådhuset for at skabe plads til ca. 16.500 m2 boligbebyggelser.

De nye bebyggelser indpasses i den eksisterende, smukke Rådhuspark, som sammen med flere andre rekreative og grønne områder i de øvrige områder udgør byens grønne identitet.

Christiansvej
Området lige syd for Glostrup Fritidscenter, der tidligere har huset nyttehaver. En racerbane til fjernstyrede biler og en parkeringsplads til Glostrup Fritidscenter udbygges med ca. 15.600 m2 boliger plus et mobilitetshus som f.eks. kan rumme opladning af el-biler og parkering af biler, elcykler og løbehjul.

- Næste fase af byudviklingsprojektet i Glostrup Kommune er, at vi skal vælge den/de samarbejdspartner, som vi ønsker at indgå aftale med for at gennemføre den vedtagne helhedsplan samt udarbejde en lokalplan for det enkelte byområde, siger borgmester Kasper Damsgaard.

-dc

8/12 2023