bygma
bygma
scroll
Grøn energi giver flere strømafbrud og højere el-priser

Grøn energi giver flere strømafbrud og højere el-priser

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har fastsat et mål for elforsyningssikkerhed i 2033 på 36 afbrudsminutter

Af Dan Bjerring

Det er idag meget sjældent, at strømmen hos både private husholdninger og i virksomhederne forsvinder i Danmark. Men med et grønt energisystem kan der ifølge ministeren i fremtiden komme flere strømafbrud.

Lars Aagaard har derfor på baggrund af anbefaling fra Energinet og Energistyrelsen fastsat et planlægningsmål for elforsyningssikkerhed for 2033 på 36 afbrudsminutter.

Han understreger, at samtidig med, at den danske energiforsyning skal være fossilfri, skal der sikres en fortsat stabil elforsyning:

Udfordringer stiger på grund af udfasning af gas
- Komfuret eller varmepumpen skal ikke sætte ud derhjemme, og vi skal sørge for, at dansk erhvervsliv og kritiske samfundsfunktioner kan få den strøm, de skal bruge. Vi skal - som nogle af de første i verden - lykkes med at have et stabilt grønt energisystem i stor skala,
siger klima-, energi og forsyningsministeren.

Hvert år skal der politisk sættes et planlægningsmål for antal minutters strømafbrud ti år ude i fremtiden:

- I fremtiden vil det blive sværere at sikre balance mellem produktion og forbrug af strøm, og risikoen for strømafbrud øges. Udfordringen forventes at stige i takt med, at kul og gas udfases som del af den grønne omstilling til fordel for sol- og vindenergi, og i takt med at elforbruget stiger som følge af elektrificering af samfundet, siger ministeren.

Ubnalance
I de situationer, hvor der opstår ubalance mellem produktion og forbrug af strøm, vil det i første omgang vise sig i højere elpriser:

- Danmark har potentialet til grønne kraftcentre med arbejdspladser, vækst og udvikling. Men en dårlig cocktail af strømafbrud og en høj elregning er ikke noget at byde hverken borgere eller erhvervslivet.

- Vi er godt i gang med at udbygge den vedvarende energi og el-nettet, men der skal endnu flere værktøjer i spil. Derfor er vi i gang med at se på flere mulige initiativer, som kan bidrage til at sikre fortsat stabil strømforsyning i fremtiden, siger Lars Aagaard.

Regeringen undersøger forskellige nye teknologier og mekanismer, som kan tages i brug for at sikre en fortsat stabil elforsyning.

11/2 2024