scroll
Ikke så ringe endda

Ikke så ringe endda

95 procent af erhvervsskoleeleverne bestod deres grundforløbsprøve fra 2020 til september 2023

Når elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne går til grundforløbsprøven og de afsluttende prøver, er niveauet generelt højt. Det viser nye tal fra Børne- og
Undervisningsministeriet.

Konkret viser tallene, at 95 procent af eleverne bestod deres grundforløbsprøve fra 2020 til september 2023, når man ser på tværs af alle erhvervsuddannelser. Grundforløbsprøven gennemføres ved afslutning af grundforløbets 2. del og skal som udgangspunkt bestås, før eleven kan fortsætte skoleundervisningen på hovedforløbet.

I samme periode er der i 51 procent af de afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne givet karakteren 10 eller 12.

Afgørende for velfærdssamfundet
- Dygtige faglærte er fuldstændigt afgørende for vores velfærdssamfund og den grønne omstilling. Det er dem, der passer på vores yngste og ældste, og det er dem, der sætter ladestandere op og bygger vindmøller. Men vi har brug for, at endnu flere tager en erhvervsuddannelse. Derfor glæder det mig også, at vi har afsat et historisk stort beløb af på finanslovsforslaget til at hæve kvaliteten på erhvervsuddannelserne, så vi kan sikre, at vi får mange flere til at søge ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

DanB

23/11 2023