LCA
LCA
scroll
JJW Arkitekter bag nye boliger i Ebberød
Områdets karakteristiske vekselvirkning mellem åbne og lukkede rum, pladser, akser og kig ud i landskabet er videreført i disponeringen af den nye bebyggelse.

JJW Arkitekter bag nye boliger i Ebberød

JJW Arkitekter har i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Architects vundet konkurrencen om plan for opførelse af op til 100 nye boliger til borgere med særlige behov i Ebberød

JJW Arkitekter har i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Architects vundet konkurrencen om udviklingsplan for opførelse af op til 100 nye boliger i botilbud til borgere med særlige behov i Ebberød, Rudersdal Kommune, samt teknisk totalrådgivning i forbindelse med opførelse af bebyggelsens 1. etape.

Byggeriet opføres i tre etaper, og teamet er nu i gang med projekteringen af den første, som består af 44-46 boliger.

Mennesket er i centrum i det nye Botilbud Ebberød. I vinderforslaget har team JJW Arkitekter genfortolket det eksisterende Ebberøds stoflighed og materialer, mens områdets karakteristiske vekselvirkning mellem åbne og lukkede rum, pladser, akser og kig ud i landskabet er videreført i disponeringen af den nye bebyggelse.

Derudover har man indarbejdet den nyeste viden om trivsel i boliger for borgere med særlige behov. Resultatet er et botilbud, hvis nye rammer er en del af historien, samtidig med at de understøtter beboernes behov og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

Bruger døgnrytme-lys
Totalrådgivning giver mulighed for at styre kvalitet, proces og økonomi
Janne Sælan Halskov, arkitekt MAA fra JJW Arkitekter, har været engageret i Ebberød-opgaven fra ideudviklingsfasen over til det igangværende projekteringsarbejde. Hun fortæller, hvordan rollen som totalrådgiver giver tegnestuen mulighed for at optimere de enkelte løsninger:

- I Ebberød er vi ansvarlige for arkitekturen, økonomien og processerne. Det ser vi som klar fordel for projektet, da vi på denne måde kan sikre, at forholdet mellem kvalitet og ressourcer konstant afvejes, så vi skaber de bedst mulige boliger indenfor det givne budget. Med hensyn til processerne er det både selve byggeriet, men i lige så høj grad brugerinddragelsen, vi har taget hånd om. Det giver os mulighed for at kombinere tegnestuens viden om boliger til mennesker med særlige behov med førstehåndsudsagn fra interessenterne.

Ingeniørteamet har også fokuseret på brugerne i de valgte løsninger:

- Det kan have en afgørende betydning for sårbare beboere, at elementer som lys og lyd er højt prioriteret, og det giver samtidig en bedre hverdag for de ansatte. Derfor har vi haft fokus på at indtænke gode løsninger som for eksempel brug af døgnrytme-lys fra starten, forklarer ingeniør Michael Schierbeck fra Balslev Rådgivende Ingeniører.

Mennesket i centrum
Da teamet vandt konkurrencen, fremhævede dommekomitéen blandt andet, hvordan byggeriet indgår i et harmonisk samspil med Ebberøds bevaringsværdige kulturmiljø. Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), der også var formand for bedømmelsesudvalget, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af vinderprojektet:

- Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”.
Første etape forventes færdiggjort i 2017.

-jhn

14/1 2015