Aktuelle nyheder - Byggeri

Julefrokosten kan koste arbejdsulykker

Julefrokosten kan koste arbejdsulykker

Hvis ansatte kommer til skade under de festlige forhold ved julefrokosten, kan der være tale om en arbejdsskade

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

På mange virksomheder er der tradition for en årlig firmajulefrokost for de ansatte, og sker der et uheld, eksempelvis at en medarbejder skærer sig på en skarp kniv, er det en helt konkret vurdering, om det er en arbejdsskade, hvor der lægges vægt på en lang række forskellige faktorer.

Jo større tilknytning, ulykken har til arbejdet, desto større er sandsynligheden for, at ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Hvis julefrokosten eksempelvis bliver arrangeret af arbejdsgiver - eller på dennes opfordring og i dennes interesse, og de ansatte er blevet opfordret til at deltage - så er skaden formentlig dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Er arbejdsgiveren deltager?
Det har også betydning, om arbejdsgiver selv deltager i frokosten. Hvis chefen har været med, men er gået tidligt, vil skaden formentlig også være omfattet, så længe den officielle fest stadig er i gang.

Hvis et par ansatte derimod er gået videre i byen eller blevet hængende til festen længe efter, at der er lukket og slukket, er det den enkeltes ulykkesforsikring, der dækker en eventuel skade.

Er skaden sket som en ’naturlig del af julefrokosten, eksempelvis ved dans, kan den være omfattet af lovgivningen, mens det samme ikke gælder ved et slagsmål mellem to ansatte. En tur op på virksomhedens tag i kådhed, bliver også betragtet som en privat handling og dermed ikke arbejdsgivers juridiske ansvar.

Husk at anmelde skaden
Ansatte, som kommer til skade under en julefrokost, har mulighed for at få erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne, hvis ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade og har påført den ansatte et varigt mén og/eller nedsat erhvervsevne.

Det er derfor ifølge Dansk Erhverv vigtigt, at skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis den ansatte har haft én eller flere dages fravær ud over den dag, hvor skaden er sket, eller hvis der er udsigt til, at ansatte kan få erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Man kan som arbejdsgiver få en bøde, hvis en arbejdsskade ikke anmeldes inden for fristen på 14 dage.


Læs mere om Byggeri

28/11 2022