LCA
LCA
scroll
Klimaministeren sylter fjernvarmeprojekter

Klimaministeren sylter fjernvarmeprojekter

Ifølge Dansk Fjernvarme sætter ansøgningerne til Fjernvarmepuljen ny rekord med i alt knap 660 millioner kroner. Men der mangler 270 millioner kroner for, at alle projekter kan sættes i gang

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Fjernvarmeselskaberne rundt om i Danmark er i fuld gang med at forsøge at indfri politikernes krav om, at der skal etableres fjernvarme hurtigst muligt for at undgå afhængigheden af den russiske naturgas og olie.

Men et er politiske krav og ønsker, noget andet er virkelighedens verden. Og her er det tydeligt, at politikerne på Christiansborg IKKE har i sinde at sikre sammenhæng mellem mål og midler.

Bliver ved skåltalerne
Det kunne være så godt, men så er det faktisk skidt, for Fjernvarmepuljen er tom for tilskud til projekter i år. De nyeste tal fra Energistyrelsen viser, at der er søgt om 656,2 millioner kroner for 2023 fra en pulje, der kun er på 386,2 millioner kroner.

- Fjernvarmeselskaberne har været særdeles lydhøre for de politiske ønsker om at sætte turbo på udrulningen af fjernvarme til de danske boliger, der får deres varme fra enten naturgas eller olie. Men de bliver samtidig bremset af, at de politiske ønsker helt klart og tydeligt kun bliver ved skåltalerne. Der mangler ganske enkelt penge til at føre konverteringerne ud i livet, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Tværministerielt analysearbejde
Men der er ikke lys umiddelbart forude for fjernvarmen. SF’s folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt har spurgt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), om han vil tage initiativ til at fylde fjernvarmepuljen op, så de 20 projekter, der ikke kan gennemføres, fordi fjernvarmepuljen er løbet tør for penge, får mulighed for det.

Svaret fra ministeren er nedslående for fjernvarmeprojekterne. Selv om statskassen bugner af penge i en sådan grad, at den er ved at sprænges, sylter sagen.

Han har ’igangsat et tværministerielt analysearbejde’, der ser på, om puljerne til udfasning af olie- og gasfyr er hensigtsmæssig:

- Herunder ses der på muligt afløb, indretning og bedst mulig fordeling af midler mellem varmepuljerne, oplyser Lars Aagaard.

Energikrisestab
Han hævder at være ’meget optaget af hurtigst muligt får udfaset olie og gas i husholdningernes opvarmning’:

- Regeringen har eksempelvis nedsat en national energikrisestab (NEKST), som blandt andet skal komme med forslag til hurtigere udrulning af grøn varme. Der er i alt afsat 4,9 milliarder kroner til varmepuljer i perioden 2020-2026, heraf har der været afsat cirka 1¼ milliarder kroner til Fjernvarmepuljen i perioden 2021-2023. Vi skal hele tiden sikre os, at vi ikke støtter projekter, der er unødige dyre, og hvor borgerne kan få en billigere grøn varmeløsning, oplyser klimaministeren.

19/9 2023