LCA
LCA
scroll
Kæmpe potentiale for små byggevirksomheder

Kæmpe potentiale for små byggevirksomheder

En uddannelse som energivejleder er en god investering for små – og mindre byggevirksomheder, der kan få mange afledte opgaver fra energieftersynet

Af Dan Bjerring

EU’s nye Bygningsdirektiv fastlagt klimakravene til arbejde med nybygning og renovering, og derfor kan politikerne den kommende tid vende blikket mod energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Den ældre del af bygningsmassen står for omkring 20 procent af Danmarks samlede CO2 udledning, så den daglige brug af boligen er stadig blandt de tungester poster i klimaregnskabet.

Fokus på klimaskærmen
Med de nye spilleregler for byggearbejdet, kan byggebranchen selv tage fat på den opgave. Kravene betyder, at politikerne over de kommende fem år skal sikre, at de eksisterende bygningers belastning reduceres væsentligt.

Det er en opgave, der giver arbejde til den lokale håndværker – både med energivejledning og det konkret arbejde med forbedringerne.

Derfor vil det ifølge Dansk Håndværk være en fordel at supplere virksomhedens forretningsområde med en uddannelse som energivejleder med fokus på klimaskærmen.’

En god forretning
Dansk Håndværks direktør, Morten Frihagen, henviser til, at undersøgelser viser, at boligejerne tror, at deres bolig er i langt bedre stand end tilfældet er.

Men et er ’at tro’, noget andet er de faktiske forhold, og de viser et helt andet billede.
Cirka 20 procent af boligerne har et energimærke i den dårligste ende af skalaen, og kun 25 procent ligger på en tidssvarende standard:

- Så når politikerne skal reducere det voldsomme energispild, bliver det en god forretning at tilbyde energivejledning, fordi virksomheden med en gennemgang kan pege konkret på de opgaver, der er rentable og nødvendige for at reducere forbruget, lyder det fra Morten Frihagen.

Giver mindre virksomheder en chance
Han vurderer, at det i særlig grad bliver en mulighed for de små - og mellemstore håndværksvirksomheder.

Opgaverne vil nemlig kræve forbedring af mindst hver femte af landets boliger, og de har hver deres udfordringer.

Og såmænd også hver deres løsninger, ligesom de ligger bredt fordelt i landet:

- Så det bliver en individuel opgave i hvert enkelt tilfælde. Uddannelsen som energivejleder fokuserer på energieffektivisering af boliger og mindre bygninger, altså netop den del af bygningsmassen, der skal sættes fokus på, for at nå næste skridt i klimamålene, siger Dansk Håndværks direktør.

Stort potentiale
Han peger på, at energivejledning ikke isoleret set kan betragtes som en forretning i sig selv:
- De største muligheder ligger i det arbejde, der følger efter, når kunden kan se, hvad der bør gøres.

- Ind til videre har mange kun reduceret deres energiforbrug ved at skifte fra eksempelvis olie til el. Derfor ligger der stadigt et stort potentiale for besparelser gennem isolering, tætning og forbedringer af bygningernes klimaskærm.

- Her bør de små og mellemstore håndværksvirksomheder være klar til at gribe mulighederne, siger Morten Frihagen.

Halvdelen i bestemte boliger
Et EU-krav til energiforbedringer betyder allerede nu, at medlemslandene skal sænke energiforbruget i beboelsesbygninger med 16 procent inden 2030 og med 20-22 procent inden 2035.

Samtidigt kræves det, at flere end halvdelen af energibesparelserne skal komme ved, at man renoverer de bygninger, der har den dårligste energieffektivitet.

Uddannelsen som energivejleder er målrettet håndværkere - tømrere, murere, glarmestre og lignende - og består af et tredages kursus, enten inden for installationer eller klimaskærm.


23/6 2024