LCA
LCA
scroll
Kommuner kan tvinge ejere til at betale renovering af forsømte ejendomme

Kommuner kan tvinge ejere til at betale renovering af forsømte ejendomme

Hvis det ulovlige forhold fortsat ikke bringes i orden, kan kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning foretage det nødvendige

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Overalt i landet finder man ejendomme, der ikke bare er så dårligt vedligeholdt, at de udgør et sikkerhedsmæssigt problem, men også skæmmer området i en sådan grad, at det påvirker værdien af de nærliggende ejendomme.

Preben Bang Henriksen (V) har derfor spurgt social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), om hun vil be- eller afkræfte, om en kommune i henhold til Byggelovenkan udstede påbud om vedligeholdelse og oprydning af en ejendom – herunder grund – der henstår i ’usømmelig stand’.

Samtidig vil han vide, om ministeren vil forklare, om kommunen kan foretage oprydning på ejerens regning efter manglende overholdelse af påbuddet.

Sømmelig stand
Pernille Rosenkrantz-Theil understreger, at man som ejer ifølge Byggeloven skal holde ejendommen ’i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand’:

- Bestemmelsen vil imidlertid også kunne anvendes i et vist omfang på ejendommens bebyggede arealer. Det er op til kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed at tage konkret stilling til, om en ejendom er i sømmelig stand.

- Vurderer kommunen, at ejendommen ikke er i sømmelig stand, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunalbestyrelsen skal søge lovliggjort, forklarer ministeren.

Bringes i orden for ejerens regning
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Byggeloven meddele ejeren påbud om at bringe det ulovlige forhold i orden.

Hvis ejeren ikke efterkommer kommunalbestyrelsens påbud, kan det ved dom pålægges ejeren inden for en fastsat tidsfrist og under tvang af fortløbende bøder at bringe forholdet i orden:

- Hvis det ulovlige forhold fortsat ikke bringes i orden, kan kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning foretage det nødvendige for at bringe forholdet i orden, oplyser Pernille Rosenkrantz-Theil.

9/4 2024