Aktuelle nyheder - Byggeri

Konkurser i byggeriet (Uge 37/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 37/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Del artiklen på

Muchitsch ApS
CVR-nr.: 41889365
Lyhnesvej 2
3480 Fredensborg
Sagsnr.: SKS 42-495/2023
Ved dekret af 07.09.2023 har Retten i Helsingør taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.08.2023. Selskabet har hjemsted i Fredensborg kommune og har drevet virksomhed fra adressen Lyhnesvej 2, 3480 Fredensborg. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C.

Bothmann smed og maskin ApS
CVR-nr.: 40383239
Øvejen 10A
4532 Gislinge
Sagsnr.: SKS 51-271/2023
Ved dekret af 06.09.2023 har Retten i Holbæk taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.07.2023. Selskabet har hjemsted i Holbæk kommune og har drevet virksomhed fra adressen Øvejen 10A, 4532 Gislinge. Kurator er advokat Finn Jørgensen, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk.

ZepMax ApS
CVR-nr.: 39554488
Ved Klædebo 9
2970 Hørsholm
Sagsnr.: SKS 42-542/2023
Ved dekret af 07.09.2023 har Retten i Helsingør taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.08.2023. Kurator er advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz, Baltic Kaj 1, 4600 Køge.

Nikolaj Jes Anker Strand
CVR-nr.: 42682101
Hobrovej 66
9500 Hobro
Sagsnr.: SKS 31-644/2023
Konkursdekret afsagt den 01.09.2023 over virksomheden er ophævet den 04.09.2023. Nikolaj Jes Anker Strand har drevet virksomheden vebbestrup multiservice, Hobrovej 66, 9500 Hobro, CVR.nr. 42682101
Retten i Aalborg, den 04.09.2023.

Selskab af 21.02.2023 ApS
CVR-nr.: 29688451
Udbynedervej 17B
8970 Havndal
Ved dekret af 06.09.2023 har Skifteretten i Randers taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.08.2023. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Udbynedervej 17B, 8970 Havndal. Kurator er advokat Lars Bentsen.

Bento Domingos Melo
CVR-nr.: 41502266
Teglholmsgade 16, 2 tv
2450 København SV
Sagsnr.: K 1401/23-D
Ved dekret af 06.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.06.2023. Bento Domingos Melo har drevet virksomheden bmtømrer, Teglholmsgade 16, 2. tv, 2450 København SV, CVR.nr. 41502266Som kurator er udpeget advokat Gert Nissen, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Buller Basserne ApS
CVR-nr.: 41153504
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1399/23-B
Ved dekret af 06.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden tidligere adresse Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.06.2023. Som kurator er udpeget advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C.

COMSA Danmark ApS
CVR-nr.: 38659987
Lautrupsgade 7, 3 tv
2100 København Ø
Sagsnr.: K 474/23-G
Sø- og Handelsrettens skifteret har i medfør af konkurslovens § 21, stk. 3, den 06.09.2023 ophævet det af den 22.08.2023 afsagte konkursdekret over virksomheden.
Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 06.09.2023

Energi- og Byggerådgivning ApS
CVR-nr.: 38580361
Højbovej 5
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 2112/23-E
Ved dekret af 12.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under kon-kursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.09.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.06.2023. Likvidator har været udmeldt den 10.07.2023. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn.

Ravnsbæk ApS
CVR-nr.: 41592478
Marsvinslundvej 13
8800 Viborg
Sagsnr.: SKS 5-490/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Viborg taget virksomheden under konkursbehandling ef-ter begæring modtaget den 12.09.2023. Kurator er advokat Karsten Cronwald Jensen, Tingvej 15A, 3. tv, 8800 Viborg.

Tegnestuen-Volden ApS
CVR-nr.: 39240033
Aldersrovej 27B
8200 Århus N
Sagsnr.: SKS 47-20933/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Aarhus taget virksomheden under konkursbehandling ef-ter begæring modtaget den 04.09.2023. Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Århus C.

Den Grønne Bygningssnedker ApS
CVR-nr.: 39994267
Åsebro 71
3300 Frederiksværk
Sagsnr.: SKS 3-500/2023
Ved dekret af 06.09.2023 har Retten i Hillerød taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.09.2023. Selskabet har hjemsted i Halsnæs kommune og har drevet virksomhed fra adressen Åsebro 71, 3300 Frederiksværk. Kurator er advokat Jens R. Ander-sen, Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk.

NPI GRUPPEN ONE ApS
CVR-nr.: 41387130
Naverland 17
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 2108/23-E
Ved dekret af 12.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under kon-kursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.09.2023. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.08.2023. Likvidator har været udmeldt den 25.08.2023. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Datoselskabet af 15.02.2023 ApS
CVR-nr.: 39340429
Fiskerengen 20
3250 Gilleleje
Sagsnr.: SKS 42-563/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Helsingør taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.09.2023. Kurator er advokat Sofus Borch Schaufuss, Alfavej 4C, 2. tv, 3250 Gilleleje.

BYG100 Shop ApS
CVR-nr.: 40830723
Egeskovvej 22
3490 Kvistgård
Sagsnr.: SKS 42-565/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Helsingør taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.09.2023. Kurator er advokat David Joseph Dahl Slatcher, Slots-gade 36B, 1., 3400 Hillerød.

JBS Byg ApS
CVR-nr.: 35645942
Hovedgaden 16
4622 Havdrup
Sagsnr.: SKS 11-845/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Roskilde taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.08.2023. Selskabet har hjemsted i Solrød kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hovedgaden 16, 4622 Havdrup. Der er indtil den 1. august 2023 drevet virksomhed fra adressen Naverland 34, 2600 Glostrup. Kurator er advokat Anders Ørskov Melballe, Hammerensgade 6, 3., 1267 København K.

elsegårdebyg ApS
CVR-nr.: 42703907
Elsegårdevej 44A
8400 Ebeltoft
Sagsnr.: SKS 60-5437/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Randers taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.08.2023. Selskabet har hjemsted i Syddjurs kommune og har drevet virksomhed fra adressen Elsegårdevej 44A, 8400 Ebeltoft. Kurator er advokat Jørgen Lindhardt Steffensen, Østerbrogade 45, 8500 Grenaa.

Murermester Dennis Sandbæk ApS
CVR-nr.: 40611614
Skovkrogen 75
7000 Fredericia
Sagsnr.: 6-585/2023
Ved dekret af 12.09.2023 har Retten i Kolding taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.08.2023. Selskabet har hjemsted i Fredericia kommune og har drevet virksomhed fra adressen Skovkrogen 75, 7000 Fredericia. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Buen 11, 6., 6000 Kolding.

Københavns Facaderenovering ApS
CVR-nr.: 41825863
Søborg Hovedgade 140, kl tv
2860 Søborg
Sagsnr.: K 1565/23-K
Ved dekret af 11.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under kon-kursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.07.2023. Som kurator er udpeget advokat Allan Vistisen, Højbro Plads 10, 1200 København K.

LM Construction ApS
CVR-nr.: 43146157
Vadstrupvej 77
2880 Bagsværd
Sagsnr.: K 1562/23-E
Ved dekret af 07.09.2023 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget virksomheden under kon-kursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.07.2023. Som kurator er udpeget advokat Jacob Smith, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K.

SL Byg Jylland ApS
CVR-nr.: 40632344
Engholms Allé 20
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 47-20918/2023
Ved dekret af 11.09.2023 har Retten i Aarhus taget virksomheden under konkursbehandling ef-ter begæring modtaget den 24.08.2023. Selskabet har hjemsted i Aarhus kommune og har dre-vet virksomhed fra adressen Engholms Allé 20, 8240 Risskov. Kurator er advokat Johnny Henrik Madsen, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj.

Movement-EL ApS
CVR-nr.: 42665096
Stubmarken 12
3230 Græsted
Sagsnr.: SKS 42-537/2023
Ved dekret af 11.09.2023 har Retten i Helsingør taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.08.2023. Selskabet har hjemsted i Gribskov kommune og har drevet virksomhed fra adressen Stubmarken 12, 3230 Græsted. Kurator er advokat Morten J.K. Groot, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted.

Lodberg Entreprenør ApS
CVR-nr.: 42793892
Sydvestvej 2
6920 Videbæk
Sagsnr.: SKS 14-356/2023
Ved dekret af 08.09.2023 har Retten i Herning taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.08.2023. Selskabet har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommu-ne og har drevet virksomhed fra adressen Sydvestvej 2, 6920 Videbæk. Kurator er advokat Martin Hauschild Høgholm, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro.

-dc

Læs mere om Byggeri

14/9 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringFugemasseFugeskumGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSpartelmasseSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.