LCA
LCA
scroll
Konkursramte Dansk Boligbygs to største byggerier kan nu endelig blive afsluttetOprindeligt skulle Plushusene i Ølstykke have været indflytningsklar i efteråret 2024.

Konkursramte Dansk Boligbygs to største byggerier kan nu endelig blive afsluttet

Efter Dansk Boligbygs konkurs har to store projekter i Aarhus og Ølstykke blafret i vinden, men nu er der fundet tilfredsstillende løsninger på begge projekter, som kan færdiggøres tre måneder senere end oprindelig planlagt

Efter en hård opbremsning på to igangværende Plushusene-byggerier, hvor Dansk Boligbyg, som var totalentreprenør, gik konkurs, går færdiggørelsen nu videre. De to projekter var Dansk Boligbygs største igangværende byggerier.

Der er i ugerne efter konkursen blevet arbejdet på højtryk for at få det fulde overblik over det resterende arbejde inklusiv de økonomiske og juridiske forhold og aftaler.

Planen for at få de to projekter i henholdsvis Lisbjerg/Aarhus og Ølstykke færdiggjort, er nu overordnet på plads.

Det sker ved, at Plushusene indtræder i underentreprenøraftalerne i stedet for Dansk Boligbyg, mens firmaet forstt ApS er hyret til at stå for byggestyringen af det resterende arbejde.

I byggestyringsteamet hos forstt ApS indgår erfarne kræfter kombineret med flere tidligere medarbejdere fra Dansk Boligbyg, som arbejdede med projekterne før konkursen.

Byggestyringsteamet skal arbejde sammen med de samme underentreprenører, som har været med på projekterne hidtil.

Dette betyder, at underentreprenørerne kan fuldføre det påbegyndte arbejde baseret på de indgåede aftaler uden økonomisk tab, og at kontinuiteten i byggerierne sikres.

- Vi har efter konkursen fået lutter positive tilkendegivelser fra de underentreprenører, som har arbejdet på sagerne. Derfor er vi glade for den plan, som vi nu har fået på plads.

- Det er rigtigt godt for underentreprenørerne, deres håndværkere, de tidligere Dansk Boligbyg-medarbejdere og ikke mindst for os, da det sikrer kvalitet og kontinuitet i byggeriet, siger adm. dir. i Plushusene, Martin Kring.

Han suppleres af adm. dir. hos forstt ApS, Kasper Lægdsmand:

- Vi er glade for, at vi i samarbejde med Plushusene hurtigt har kunnet finde løsninger på at drive projekterne videre. Vi er særligt glade for, at de mange håndværkere som var påvirket af Dansk Boligbygs konkurs, atter får sin gang på byggepladserne.

- Dette gælder naturligvis også en række dygtige mennesker fra Dansk Boligbyg, som vi er stolte over at have ansat. Teamet har ekspertisen og viljen til i samarbejde at sikre fremdriften for projekterne.

På trods af en turbulent periode, er enderne nået sammen igen. Håndværkerne kommer skridt for skridt tilbage på pladserne, og projekterne bliver færdige små tre måneder efter forventet ud fra den oprindelige plan.

Projektet i Ølstykke

Beliggenhed: På grunden hvor Toftehøjskolen oprindeligt lå – lige over for Ølstykke Bypark.
Antal boliger i alt: 211 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder
Fællesfaciliteter: +700 m2 fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver
Bygherre: Plushusene. Bag Plushusene står M+Invest og Nrep
Status: Projektet forventes færdigt ultimo 2025, mens de første beboere forventes at kunne flytte ind primo 2025

Projektet i Lisbjerg
Beliggenhed: Thomas Windings Gade og Bodil Lindorffs Gade, Lisbjerg, 8200 Aarhus N
Antal boliger i alt: 226 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder
Fællesfaciliteter: +900 m2 fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver
Bygherre: Plushusene. Bag Plushusene står M+Invest og NREP
Status: Projektets første del er færdigt, og beboerne flytter ind løbende. Den resterende del og dermed hele bebyggelsen forventes færdig i efteråret 2024

-dc

8/5 2024