left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

LCA-app under udvikling skal hjælpe til reduceret CO2-udledning i byggeriet I slutningen af marts inviterede Link Arkitektur alle interesserede til et fælles forum for videreudvikling af appen og andre tiltag for at skabe yderligere innovation til gavn for hele branchen.

LCA-app under udvikling skal hjælpe til reduceret CO2-udledning i byggeriet

Link Arkitektur har udviklet en open source LCA-app, der genererer livscyklusanalyser i byggeriers tidlige fase. Under årets AEC Hackathon i København lykkedes det et hold hackere at forbinde appen til beregningsværktøjet LCAbyg

Del artiklen på

Der er voldsom vækst i efterspørgslen på livscyklusanalyser (LCA) i byggeriet, eftersom der fra 1. januar 2023 er blevet indført et klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Dette forudsætter en systematisk kortlægning af byggeprojekters miljøpåvirkning gennem hele levetiden.

Link Arkitektur har derfor det seneste år arbejdet på at udvikle en LCA-app, der genererer livscyklusanalyser i tidlige faser. Under denne måneds AEC Hackathon i København blev LCA-appen gjort tilgængelig som open source. Ambitionen med eventet var at invitere branchens digitale udviklere til at bidrage til udviklingen af værktøjet og bl.a. etablere en integration til LCAbyg via deres nye API.

Hovedprincippet i LCA-analysen er, at man evaluerer CO2-udledningen gennem hele livscyklussen for en bygning. For at kunne modellere fremtidige udledninger fra drift og vedligeholdelse er det nødvendigt at evaluere forskellige scenarier – og her har en udfordring været, at beregningerne hidtil ikke har været koblet til arkitektens eller ingeniørens 3D-modeller, og at LCA-processen derfor ikke har været en integreret del af skitsefasen i starten af et projektforløb.

Links nyudviklede LCA-app, IO Guesstimator LCA, forbinder en 3D-model / BIM-model med en LCA-platform og skaber dermed en aktiv forbindelse mellem udviklings- og projekteringsprocessen og LCA-analysen. Dermed kan man altid holde øje med CO2-udledningen, og man kan målrette arbejdet med at reducere aftrykket allerede i tidlige faser.

Nyt forum for grøn digital innovation i byggeriet
Appen, der stadig er under udvikling, skal derfor hjælpe arkitekter og ingeniører med at træffe veldokumenterede beslutninger om valg af byggematerialer og byggeprocesser i relation til klima- og miljøpåvirkningen.

Under årets AEC blev der hurtigt dannet et hold af ’hackere’, som ville arbejde sammen i et intens døgn på at forbinde appen til LCAbyg ved at anvende deres web-API. Derudover blev der ved seancen udviklet moduler for visualisering af resultater samt et forbedret geometri-input via Speckle, som er en platform til at udveksle data i realtid blandt en lang række af software applikationer.

- Ved at ligge i front på den digitale udvikling kan vi gøre det nemmere at udvikle bæredygtig arkitektur. Ved at holde appen åben og gratis for omverdenen håber vi, at vi kan inspirere til udvidet samarbejde og øget innovation inden for bæredygtigt bygningsdesign. Vi har lagt meget arbejde i udviklingen af Speckle LCA-appen, men den skal stadig udvikles og forbedres. Vi ser derfor frem til at se, hvad vores samarbejdspartnere og andre aktører i branchen kan bidrage med for at forbedre teknologien, forklarer Jan Buthke, Digital Innovation Lead i Link Arkitektur.

AEC Hackaton

AEC Hackaton (Architecture, Engineering, Construction) blev oprettet for ti år siden for at give alle, der designer, anlægger og vedligeholder det byggede miljø, muligheden for at samarbejde på tværs med banebrydende teknologier, dens udviklere og designere. Det har udviklet sig til et fællesskab af innovatører, der omfatter alle dele af byggeriet, ikke kun AEC.

LCAbyg blev lanceret af Build i 2015, som er Institut for byggeri, by og miljø ved Aalborg Universitet (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut). Værktøjet blev skabt til den danske byggebranche og kan anvendes til at evaluere miljøpræstationen gennem hele livscyklussen for både nye og eksisterende bygninger.

-dc

Læs mere om Byggeri

27/3 2023