Aktuelle nyheder - Byggeri

Meget stort fald i naturgasforbruget

Meget stort fald i naturgasforbruget

Forbruget af naturgas faldt med over 28 procent i de første ni måneder af 2022 sammenlignet med samme periode året før. Der har også været fart på vindmøllevingerne

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Vindmøller og solcelleanlæg har produceret rekordmeget grøn strøm, og forbruget af naturgas faldt med over 28 procent i de første ni måneder af 2022 sammenlignet med samme periode året før.

Det fremgår af Energistyrelsens kvartalsstatistik, som også viser, at biogas har dækket næsten 30 procent af ledningsgasforbruget.

Produktionen af strøm fra vindmøller i Danmark var 22,4 procent på grund af bedre vindforhold og større vindkraftkapacitet.

Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 procent til 50 procent. Samtidig leverede danske solcelleanlæg 68,4 procent mere strøm end i den tilsvarende periode i 2021 som et resultat af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Kæmpe fald i naturgas
Stigningen i vind- og solkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da disse anlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker med biomasse, kul, gas og olie også afstedkommer et konverteringstab.

Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 procent.

Faldet i energiforbrug i de første tre kvartaler, og det gjaldt især forbruget af naturgas, var 28,3 procent, mens forbruget af kul var 5,9 procent mindre end samme periode i 2021. Omvendt steg forbruget af olie og vedvarende energi med henholdsvis 7,1 procent og 4,4 procent

Stort fald i el-import
Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande var 5,2 PJ i de første ni måneder af 2022 svarende til ca. 5,5 procent af vores indenlandske elforsyning. Til sammenligning var nettoimport af el 16,1 PJ i samme periode sidste år.

Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,7 procent lavere i de første ni måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.

Øvrige resultater
• Det totale kulforbrug faldt med 5,9 procent, mens kulforbruget i de i de centrale kraftvarmeværker faldt med 4,4 procent

• Forbruget af jetbrændstof steg med 91,5 procent i de første ni måneder af 2022 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.

• Forbruget af gas-dieselolie og benzin er steget med henholdsvis 1,8 procent og 0,3 procent

• Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 9,6 procent lavere.

• Produktionen af strøm fra solceller var 68,4 procent højere. Dette kan tilskrives ca. 17,3 procent flere soltimer og flere solcelleanlæg i drift.

• Den samlede produktion af primær energi steg med 3,6 procent i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi steg med 8,9 procent mens produktionen af naturgas og råolie faldt hhv. 4,3 procent og 0,1 procent

Læs mere om Byggeri

28/11 2022