scroll
Mindre materialeproducenter risikerer at skulle dreje nøglen om

Mindre materialeproducenter risikerer at skulle dreje nøglen om

Brancheforeningen Danske Byggecentre og TEKNIQ har anmodet om foretræde i Folketingets Boligudvalg i forbindelse med de kommende forhandlinger om CO2- grænseværdier

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Baggrunden er et udspil, der er udarbejdet af Danske Byggecentre, TEKNIQ, Rådet for Grøn Omstilling og Rådet for Bæredygtigt Byggeri, ’ Digitalisering er vejen til lettere og billigere klimadokumentation i byggeriet’:

- Baggrunden for udspillet er vores bekymring for, at det er for besværligt og dyrt at anskaffe EPD'er (Environmental Product Declarations) på byggematerialer. EPD'er udgør grundlaget for de LCA beregninger, som lovgivningens CO2-krav bygger på, og det er derfor strengt nødvendigt, at udviklingen af EPD'er gøres så let, enkel og billig som muligt, påpeges det over for Boligudvalget.

EPD er et dokument, hvor der er angivet oplysninger om et byggemateriales påvirkning af miljøet. Oplysninger skal i princippet præsenteres på en standardiseret måde, som burde gøre det nemmere at sammenligne forskellige materialer.

For få EPD
Der er en frygt for, at de nuværende barrierer for udviklingen af EPD'er på byggematerialer vil medføre, at der produceres for få EPD'er, og det kan resultere i, at flere små og mellemstore materialeproducenter må dreje nøglen om:

- Konsekvensen vil ikke kun være tabet af arbejdspladser, men det vil også hæmme udviklingen og konkurrencen inden for mere bæredygtige byggematerialer, noterer TEKNIQ og Danske Byggecentre.

EDP-puljen bør genåbnes
De anbefaler blandt andet at genåbne EPD-puljen og afsætte midler til udarbejdelsen af produkt- og branchespecifikke EPD'er, ligesom de ønsker, at der frisættes grunddata, der skal anvendes til at udarbejde miljøvaredeklarationer.

Sidst, men ikke mindst, ønskes der en standardiseret struktur og indhold i EPD'er.

Fakta
EPD er en forkortelse af Environmental Product Declaration (miljøvaredeklaration), hvor man kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales indvirkning på miljøet.

Oplysningerne kan eksempelvis anvendes til at vurdere en bygnings placering i forhold til bygningscertificeringsordning.

22/11 2023