LCA
LCA
scroll
Mistanke om fusk med entrepriser i Rudersdal

Mistanke om fusk med entrepriser i Rudersdal

Rudersdal Kommune har bortvist to ledende medarbejdere. Den ene er anmeldt til politiet mistænkt for berigelseskriminalitet. Der er også mistanke om, at der er indgået aftaler, som har favoriseret en række virksomheder

Af Dan Bjerring

Rudersdal Kommune har bortvist to ledende medarbejdere og anmeldt den ene til Nordsjællands Politi mistænkt for blandt andet ulovligt at have modtaget gaver fra virksomheder, der har udført anlægsopgaver for kommunen.

Bortvisningen er – foruden mistanken om ulovlig modtagelse af gaver og berigelseskriminalitet – blandt andet foranlediget af en række disponeringer i forbindelse med anlægs- og renoveringsarbejder på kommunens svømmehaller - herunder Rundforbi Svømmehal og Trørødskolens svømmehal.

Akutte renoveringer
Borgmester Ann Sofie Orth understreger, at der ses på sagen med stor alvor, og hun understreger, at det var kommunen selv, der opdagede sagen, fordi der er indført nye og strammere principper for økonomi- og kontaktstyring.

Rudersdal Kommune vedtog i 2021 anlægsbevillinger til nødvendige og akutte renoveringer i de nævnte svømmehaller - blandt andet omklædnings- og badefaciliteter, renovering af ventilationsanlæg i omklædningsrum samt renovering af vandbehandlingsanlæggene.
I forbindelse med de pågældende arbejder har der været valgt én rådgiver, som også har haft ansvaret for byggeledelse og valg af underentreprenører.

Tvist om betaling afgøres i Byretten
Rudersdal Kommune har efterfølgende konstateret, at en række af arbejderne ikke er udført tilfredsstillende, og at der ikke foreligger den påkrævede dokumentation, som er nødvendig for myndighedsgodkendelser - herunder endelig miljøgodkendelse.

Samlet tegner der sig ifølge borgmeteren et billede af manglende færdiggørelse af aftalte projekter i kombination med en række stærkt kritisable forhold og dispositioner, herunder også en bestyrket mistanke om favorisering af leverandører.

Derfor har Rudersdal Kommune tilbageholdt slutbetaling på to af anlægsprojekterne. Det rådgivende firma har som modtræk udtaget en stævning mod Rudersdal Kommune. Sagen vil blive behandlet ved byretten i Lyngby. Advokatfirmaet Molt Wengel, der er specialister i entrepriseret, vil repræsentere kommunen.

25/5 2023