scroll
Normal bygger unormalt hovedkvarter i SkanderborgHovedkvarteret skal bestå af bygninger i to til fire etager med saddeltage. Dvs. med to skrå tagflader, der mødes i tagryggen. Illustration: C. F. Møller.

Normal bygger unormalt hovedkvarter i Skanderborg

En 'landsby' med forskellige bygninger i høj æstetik centreret om et grønt fællesområde bliver detailkæden Normals nye hovedkvarter

Den danskejede detailkæde Normal har stor vækst og planlægger at bygge et nyt, stort hovedkvarter i det sydlige Skanderborg.

Virksomheden ejer en erhvervsgrund på knap 150.000 m2 mellem Vroldvej og E45. Planen er at opføre et kontorbyggeri i etaper med potentiale til et samlet etageareal for det endelige byggeri på op til 43.500 m².

Første etape vil være på ca. 15.000 m2 med forventet indflytning ultimo 2027.

Byggeriet kræver en ny lokalplan og et lettere tilpasset kommuneplantillæg for området. 

Borgmester Frands Fischer (S) glæder sig over, at Normal ønsker at bygge nyt hovedkvarter i Skanderborg Kommune.

- Vi er en ambitiøs erhvervskommune, og vi arbejder hver dag for at skabe gode rammer for vores virksomheder. Normals planer om et nyt hovedkvarter i Skanderborg er meget spændende både arkitektonisk og udviklingsmæssigt. Virksomheden oplever en fantastisk vækst, og det giver endnu flere nye arbejdspladser i kommunen, siger Frands Fischer.

Inspiration fra fortebyer
Normal byggede domicil på Godthåbsvej i det nordlige Skanderborg i 2019, men virksomhedens vækst giver allerede behov for mere plads. Valget er faldet på den store og alsidige erhvervsgrund i Vrold.

- Som virksomhed har vi en historisk tilknytning til Skanderborg, hvor en stor del af vores medarbejdere enten bor eller har let adgang til.

- Vi er derfor rigtig glade for, at vi har muligheden for at blive i byen og tilmed på den smukke og velbeliggende grund i Vrold, hvor vi glæder os til at bygge vores kommende hovedkontor i respekt for landskabet og omgivelserne, siger Torben Mouritsen, administrerende direktør i Normal.

I stedet for en klassisk kasseformet kontorbygning vil Normal opføre en klynge af bygninger integreret i landskabet og indbyrdes forbundet via stier og et grønt fællesområde.

Inspirationen kommer fra Søhøjlandets kuperede terræn og de såkaldte fortebyer. Det er en landsbytype kendt fra middelalderen, hvor gårdene lå i en kreds rundt om et åbent og grønt fællesareal kaldet forten.

Bygninger i to til fire etager
Området i Vrold er udlagt til erhvervsformål med mulighed for 43.500 m2 byggeri, men projektet kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Normal ønsker en anden disponering af bebyggelsen og en højere maksimal byggehøjde, end den nuværende lokalplan (1035) lægger op til.

Hovedkvarteret skal bestå af bygninger i to til fire etager med saddeltage. Dvs. med to skrå tagflader, der mødes i tagryggen. Af den grund kommer enkelte dele af byggeriet (enkelte tagrygge) op i en højde på op til 22-24 meter. I dag er den maksimale byggehøjde 16 meter.

Saddeltagene er en del af den arkitektoniske vision, der henter inspiration fra landsbybebyggelsen og landskabets niveauforskelle.

- Det skitserede projekt vil have betydning for, hvordan Skanderborg by tager sig ud fra motorvejen og det omkringliggende område.

- Derfor er vi glade for, at Normal som bygherre har store ambitioner for byggeriet, arkitekturen og sammenhængen med landskabet, siger Frands Fischer.

Hovedkvarteret får 870 parkeringspladser, som bliver fordelt mellem kælderparkering og terræn.

Terrænparkeringen placeres på den sydlige del af grunden mod Vroldvej, og på den måde friholdes den nordlige del af grunden og dermed den landskabelige overgang til Vestermose.

Normal åbnede den første butik i 2013 og har i dag mere end 600 butikker fordelt over en række europæiske lande.

-dc

24/11 2023