scroll
NOVO-direktør i spidsen for udbygning af el-nettet

NOVO-direktør i spidsen for udbygning af el-nettet

En ny arbejdsgruppe under den nationale energikrisestab, skal finde konkrete løsninger, der kan speede netudbygningen op

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Danmarks el-net skal udbygges, hvis ambitionerne om meget mere el fra sol og vind kan virkeliggøres. Derfor skal el-nettet kunne rumme el til elbiler, varmepumper og PtX-anlæg, og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard nedsætter derfor en nyt NEKST-arbejdsgruppe, der skal sikre, at el-nettet er forberedt til de øgede mængder strøm, som følger med den grønne omstilling.

Ministeren kalder den grønne omstilling for ’vor tids største byggeprojekt’, og el-nettet er en grundsten:

- Uden tilstrækkelig netkapacitet – og samplacering af elforbrug og -produktion – når vi ikke i mål med de store ambitioner for vedvarende energi. NEKST skal sikre hurtigere udbygning af el-nettet, og at vi udnytter det eksisterende net bedst muligt, siger Lars Aagaard.

Skal komme med konkrete anbefalinger
Opgaven for NEKST-arbejdsgruppen - ’Hurtigere udbygning af el-nettet’ - er at komme med konkrete anbefalinger og løsninger, der skal strømline og afkorte processerne for netudbygning i hele forløbet ¬– fra behovet afdækkes, til forbindelserne sættes i drift.

Derudover skal arbejdsgruppen se på initiativer, der kan aflaste el-nettet og derigennem øge omstillingshastigheden.

Stor ledelseserfaring
Ministeren har udpeget Kristina Lee, der er Corporate Vice President i Novo Nordisk, som formand for NEKST-arbejdsgruppen:

- Med sin store ledelseserfaring, heraf næsten to årtiers erfaring fra Novo Nordisk, har Kristina Lee et relevant kendskab til grøn omstilling, indsigt i elektrificeringsaspekter og solid erfaring med energikrisehåndtering, siger Lars Aagaard.

’Hurtigere udbygning af el-nettet’ får medlemmer med erfaring i og kendskab til de problemstillinger, der knytter sig til udbygning af el-nettet.

Gruppen bistås af relevante ministerier og myndigheder og får en afgrænset periode til at fremlægge konkrete indsatser, der kan understøtte hurtig netudbygning, så Danmark kan lykkes med den grønne omstilling.

Fakta

NEKST-arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet

 • Kristina Lee, Corporate Vice President, Novo Nordisk - forperson
 • Marian Kaagh, Vice President, Energinet
 • Agga Hjortkjær, funktionschef, Cerius-Radius
 • Per Strøm Kristensen, direktør, Infrastruktur, Jysk Energi
 • Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X, European Energy
 • Hanne Christensen, CEO, Force Technology
 • David Tveit, direktør, Energi og Klima, Teknologisk Institut
 • Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk
 • Mikael Mikkelsen, Datacenter Director, Microsoft
 • Christina Føns, teknik- og miljødirektør, Middelfart Kommune
26/11 2023