scroll
Næsten 73.000 har fået luft-til-vand varmepumper

Næsten 73.000 har fået luft-til-vand varmepumper

Det omfatter varmepumper til brug for almindelig opvarmning af især boliger, mens meget store varmepumper til brug i eksempelvis fjernvarmeproduktion ikke er med

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Mens der tidligere har været så meget efterspørgsel på tilskud fra Varmepumpepuljen, så er interessen stilnet af, og der var maser af millioner tilbage, da den seneste ansøgningsfrist udløb.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul har bedt klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) redegøre for, antallet af luft til vand-varmepumper, der er blevet installeret om året siden 1. januar 2021. Samtidig beder hun om en oversigt over hvilke virksomheder, der har installeret de fleste luft til vand-varmepumper med tilskud for perioden.

Statistik med usikkerhed
Ifølge Energistyrelsens statistik over salg af varmepumper er der siden 1. januar 2021 installeret i alt 72.880 luft-til-vand varmepumper – med og uden tilskud.

Antallet omfatter varmepumper til brug for almindelig opvarmning af især boliger, mens meget store varmepumper til brug i eksempelvis fjernvarmeproduktion ikke er med.

Desuden omfatter undersøgelsen ikke alle importører og producenter af varmepumper, men alene de aktører, som Energistyrelsen har kendskab til. Statistikken er altså forbundet med en vis usikkerhed.

Gennem bygningspuljen blev der i perioden 2020-2022 tildelt tilskud til blandt andet luft-til vand varmepumper i bygninger til helårsbeboelse. Energistyrelsen oplyser, at der i perioden ikke har været ført statistik over hvilke virksomheder, der har installeret flest varmepumper til puljens ansøgere.

Ikke retvisende
Ministeren understreger, at skulle en sådan oversigt skulle udarbejdes nu, vil det kræve en manuel gennemgang af cirka 15.000 udbetalingsanmodninger, ’hvilket vil medføre betydelige administrative omkostninger’.

Energistyrelsen oplyser endvidere, at Bygningspuljen blev opsplittet fra 2023 og erstattet af Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

- Der er indtil videre kun blevet udbetalt midler til 348 ansøgninger ud af 6.522 tildelte tilsagn siden Varmepumpepuljens åbning den 12. september 2023. Det vurderes derfor ikke retvisende at lave en opgørelse på nuværende tidspunkt, slutter Lars Aagaard

6/12 2023