Aktuelle nyheder - Byggeri

Ny Østre Landsret: Værdig og venlig

Ny Østre Landsret: Værdig og venlig

Med den nye Østre Landsret i Nordhavn, København, har Henning Larsen skabt et byggeri med tyngde og værdighed, men også et imødekommende hus, der især indvendigt er præget af nordisk lys og lethed

Del artiklen på

Af Jan Pasternak

Efter 100 år med adresse i Bredgade og lokaler to andre steder i området flytter Østre Landsret – landets næsthøjeste retsinstans - nu til Nordhavn til et skræddersyet byggeri tegnet af Henning Larsen. Da Østre Landsret i 1919 blev etableret i en bygning fra 1702, der oprindeligt var opført som operahus, var kravene til et byggeri af den art helt anderledes lave end i dag, hvor sikkerheden i forbindelse med bl.a. terrorsager er i højsædet. 

- Jeg har bygget store tandlægeklinikker, lydstudier og kemilaboratorier, men der er faktisk endnu mere teknik i det her hus. Kompleksiteten af alle de forskellige sikkerhedsmæssige, brandtekniske og styringsmæssige installationer, der skal spille sammen, er ret ekstrem. Der er sikkerhedsmæssige løsninger i bygningen, som ikke findes andre steder i landet, fortæller projektchef John Groth fra entreprenøren A. Enggaard.

Østre Landsret er opført på Trælastholmen i det efterhånden tæt bebyggede kvarter lige øst for Jørn Utzons berømte Paustianhus. Byggeriet er opført som et OPP-projekt (offentligt-privat-partnerskab), der har Henning Larsen Architects som arkitekt, Norconsult på ingeniørsiden og A. Enggaard som entreprenør, mens Caverion står som driftsoperatør de næste 20 år ifølge aftalen.  

Autoritet og tryghed

En moderne retsbygning er en kompleks maskine, hvor mange forskellige krav til teknik, logistik og sikkerhed skal gå op i en højere enhed. Men en retsbygning er også meget mere end summen af konkrete krav og byggeteknik. Den er et vigtigt symbol på vores demokrati og magtens tredeling, og det skal alt sammen kunne aflæses i arkitekturen. Samtidig skal retten også være et sted, der formår at tage imod mennesker i skrøbelige situationer – som ofre, som anklagede eller som vidner.

- Sådan en bygning skal afspejle troværdighed og kvalitet i sin arkitektur og materialer, og samtidig skal den være åben og inkluderende og skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, der bruger bygningen - inklusive de ansatte. Heldigvis arbejdede vi ud fra et meget detaljeret og præcist oplæg fra Bygningsstyrelsen, der var meget klare i mælet omkring et højt kvalitetsniveau, hvilket er en stor fordel for os som arkitekter, siger Lead Design Architect Merete Alder fra Henning Larsen.   

Tegnet indefra og ud

Østre Landsret er bygget på en sokkelgrund, hvor fodaftrykket har været givet på forhånd. Grundformen er som et kvadrat, hvor hovedfacaden mod vest er skråt afskåret med et ekstra knæk. Sammenholdt med det komplicerede program og kravene til den indre logistik er der i den grad tale om et hus, der er tegnet indefra og ud. Arkitekternes oprindelige tanke om mere taktfaste facader harmonerede ikke så godt med de planløsninger, man nåede frem til, men det har faktisk kun givet huset et mere afslappet præg, selvom udtrykket dog stadig grundlæggende er monumentalt.

- Der er nogle meget store volumener i området, bl.a. Svanemølleværket, og det har vi arbejdet videre med. Samtidig er der i lokalplanen krav om hvide eller lysegrå facader. Derfor valgte vi at beklæde huset med en lys grå teglsten fra Petersen Tegl, som har et fint farvespil. Teglsten er også et klassisk dansk materiale, der signalerer kvalitet og tyngde, forklarer Merete Alder. 

For at nuancere de store teglflader har arkitekterne omkring vinduer og andre murhuller arbejdet med skrå teglflader, der har en fin detaljering i murværket, hvor hvert andet skifte er trukket lidt ind. Et andet gennemgående motiv i huset er de store indskæringer i volumenet til bl.a. terrasser på etagerne, hvor dommere og andre kan trække ud og få lidt frisk luft i pauserne. 

Den lidt kølige materialeholdning blødes op i husets indre. Den grå natursten, der bruges på forpladsen og soklen fortsætter videre ind i stueetagen, hvor den kontrasteres af akustiske listepaneler i egetræ på vægge og balkonforkanter. I selve retssalene træder brugen af egetræ endnu mere frem i inventar, vægbeklædninger og i lofterne.  

Opdelt i tre zoner

Forpladsen mod vest er beregnet til, at man kan forsamle sig i grupper, inden man træder ind i retsbygningen. Fire store plinte giver plads til beplantning og forhindrer samtidig, at køretøjer kan køre ind på pladsen. Fra forpladsen kommer man ind i en stor, dobbelthøj ankomsthal, der også huser informationen. Rummet åbner sig med store vinduesflader op mod omgivelserne og Sundkrogsgade. Fra receptionsområdet ledes man ind i det indre atrium, der også fungerer som fordelingsrum til retssalene. En bred trappe giver adgang til de næste etager. Rummet fungerer også som venterum, inden man skal ind i retten. Der er fint dagslys fra to store ovenlys, men rummet er mere lukket og roligt end ankomsthallen. 

Østre Landsret er indvendigt delt op i fire zoner. I den ydre zone, som indbefatter ankomst- og fordelingsarealerne, café og selve retssalene er der adgang for offentligheden. Den indre zone rummer dommerkontorer og administration. Den lukkede zone, der ligger i kælderen er forbeholdt arrestanter. Mellemzone består af dommergange, et adskilt gangsystem, som sikrer, at dommere og lægdommere kan bevæge sig til og fra voteringsrum uden at møde tiltalte, vidner og anklagede.

Huset er i fem etager og rummer 20 retssale fordelt på stue, første og anden sal. De to øverste etager udgør indre zone. De seks store retssale på 250-330 m2 ligger fortrinsvis ud mod vest og Sundkrogsgade, mens de 14 mindre sale på hver omkring 100 m2 ligger fordelt mod øst. Langs facaderne på de tre etager ligger de såkaldte dommergange, der giver direkte adgang for dommerne, når de kommer ned fra de øvre etager til retssalene. Hver retssal har desuden adgang til et voteringsrum i forbindelse med dommergangen. Placeringen af dommergangene langs facaderne betyder også, at ingen retssale vender direkte ud mod en facade, men ikke desto mindre nyder de godt af filtreret dagslys fra højt placerede vinduer. 

- Det har været noget af en udfordring at løse den komplicerede logistik i huset. Vi har skullet undgå krydsninger mellem de forskellige zoner med et flow, der sikrer, at de forskellige aktører ikke møder hinanden, før de er i retssalen, men det er lykkedes for arkitekterne på en meget velfungerende måde, fortæller John Groth.  

-ms

 

Areal:

16.000 m2 (+ kælder 4000 m2)

Arkitekt:

Henning Larsen Architects

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Entreprenør:

Enggaard (kontraktholder)

Ingeniør:

Norconsult

Læs mere om Byggeri

28/6 2022