Aktuelle nyheder - Byggeri

Nye regler for byggerietDI Byggeri har været med til at rådgive Bolig- og Planstyrelsen om ændringerne i bygningsreglementet.

Nye regler for byggeriet

Bolig- og Planstyrelsen er efter rådgivning fra branchen begyndt at indføre nogle ændringer i bygningsreglementet. Se dem her

Del artiklen på

DI Byggeri har siden august 2020 siddet med i Bolig- og Planstyrelsens såkaldte 'task force' om forbedringer i bygningsreglementet. Styrelsen har lyttet til task forcen og er nu kommet med flere forslag til ændringer af bygningsreglementet fra 1. januar 2022 – blandt andet i forhold til reglerne for brug af statiker, reglerne om brandkrav og om midlertidige ibrugtagningstilladelser. Det skriver DI Byggeri.

Styrelsen har i ændringsforslaget til bygningsreglementet mere konkret lagt op til, at reglerne om brug af certificeret statiker lempes. Det sker ved, at en større del af det, der kaldes simple om- og tilbygninger, nu kan indplaceres anderledes, så byggearbejdet kan foregå uden brug af en certificeret statiker.

- Vi har arbejdet længe med området for at ændre reglerne, så det bliver lettere for vores medlemmer. Derfor er vi naturligvis glade for, at styrelsen har lyttet, og vi tror på, at de foreslåede ændringer kommer til at lette arbejdet for byggebranchen betydeligt. Reglerne for området kræver stadig detaljeret viden om bygningers statiske forhold, og vi anbefaler derfor, at man rådfører sig med en rådgivende ingeniør eller en bygningskonstruktør, inden man kaster sig ud i byggeriet, siger Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent i DI Byggeri.

Ændringer på brandområdet og midlertidige ibrugtagningstilladelser
Der er også lagt op til lettelser i reglerne på brandområdet. De nye ændringsforslag skal gøre op med det problem, at mange af de gode og gennemprøvede løsninger, der benyttes i byggeriet, ikke er kommet på listen over præ-accepterede løsninger indtil nu. Nu er der udsigt til mere fleksibilitet i reglerne om brandsikring i bygningsreglementet.

- Med ændringsforslaget går Bolig- og Planstyrelsen et skridt i den rigtige retning, og åbner for at gøre det lettere at få lov at bruge nogle af alle de løsninger, vi ved fungerer. På sigt vil de nye regler også komme til at gøre det lettere for bygherrer og entreprenører at komme i gang med at bruge nogle af alle de nye og mere bæredygtige løsninger og materialer. Men der er stadig et stykke vej endnu, siger Torben Hessing-Olsen.

DI Byggeri har desuden gjort opmærksom på, at der er problemer med reglerne for midlertidig ibrugtagning, hvor der mangler ensretning kommunerne imellem. Bolig- og Planstyrelsen har nu lagt op til, at der udgives en grundigere vejledning til kommunerne, der tydeligt gør klart, hvad muligheder – og kravene – er for midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Du kan læse om alle de foreslåede ændringer til bygningsreglementet her

-dc

Læs mere om Byggeri

2/12 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.