LCA
LCA
scroll
Odense har fundet Combi Bygs afløser til autismetilbudIllustration: Rum.

Odense har fundet Combi Bygs afløser til autismetilbud

Autismetilbuddet med plads til 35 beboere og 40 i dagtilbud bliver efter planen afleveret midt i december - og er klar til indflytning i begyndelsen af 2025. Tilbuddet koster kommunen over 100 millioner kroner

Byggeriet på Kelsbjergvej 11 i Fangel syd for Odense er atter i gang efter en pause i kølvandet på totalentreprenøren Dansk Boligbygs konkurs i februar.

Odense Kommune har indgået aftaler med de fagentreprenører, som tidligere var på projektet, dog er anlægsentreprenøren skiftet ud med Marius Pedersen.

Det bliver CW Arkitekter, som skal stå for byggeledelse og koordinering af arbejdsmiljø på institutionen, som efter planen bliver afleveret midt i december.

- Byggearbejderne rykkede mandag ind på pladsen, og jeg glæder mig til at se et færdigt byggeri sidst på året, for pladserne er stærkt efterspurgt af både mennesker med autisme og deres pårørende.

- Tilbuddet er afgørende for at give mennesker med autisme de bedste forudsætninger for et godt liv, og de fortjener en stabil hverdag i trygge rammer, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

Stort behov for nyt tilbud til mennesker med autisme
Byggeriet af det nye autismetilbud har været længe undervejs. Det er et stigende behov for bo- og dagtilbud hos målgruppen, der er årsagen til, at byrådet allerede i 2019 vedtog at bygge et nyt tilbud.

Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) krydser fingre for, at tidsplanen holder:

- Det har mildest talt været en meget bumlet proces, både for de mennesker, der har behov for tilbuddet, og for deres pårørende.

- Der er rigtig mange, der går og venter. Og som har ventet længe. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at byggeriet er i gang igen. Nu må der simpelthen ikke gå mere galt, lyder det fra Brian Dybro.

Bygget til målgruppen
Målgruppen for det nye bo- og dagtilbud på Kelsbjergvej er mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse - ASF. En udviklingsforstyrrelse, som blandt andet giver udfordringer med ydre stimuli, sociale sammenhænge, og kommunikation med andre mennesker.

Det nye byggeri med et samlet areal på 4100 m2 og en grund på 27.000 m2 er skræddersyet til målgruppen. Både ude og inde er der lagt vægt på at skabe rolige, trygge rammer. Uden for er der bl.a. gang- og cykelstier og beplantning skat.

De øvrige rådgivere på byggeriet bliver RUM og Green Sustainable Landscape, som også var henholdsvis arkitekt og rådgiver for Dansk Boligbyg.

Byrådet godkendte projektet i 2019 med en økonomi på godt 100 millioner kroner, og heraf blev 70 millioner kroner sat af til selve byggeriet i totalentreprisen. Siden er priserne på byggematerialer steget, og der har været udgifter i forbindelse med konkursen.

Den samlede økonomi omkring autismetilbuddet bliver derfor også højere end forudsat i 2019. Denne ekstra økonomi forventes at kunne holdes indenfor den garantistillelse som totalentreprenøren har stillet.

-dc

13/6 2024